De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:18:41

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


CBP: kilometerheffing strijdig met privacy

Datum: Thu 02 October 2008

(Novum) - De invoering van de kilometerheffing brengt de privacy van automobilisten in gevaar. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat het ministerie van Verkeer vooruitlopend op een wetsvoorstel van advies voorziet. De kilometerheffing geeft een gedetailleerd beeld van iedere verplaatsing van een automobilist. Daardoor wordt het 'in feite een nationaal volgsysteem',aldus het CPB.

De kilometerbeprijzing wordt in 2012 ingevoerd voor personenvervoer. Met het systeem moeten mensen betalen voor het gebruik van hun auto in plaats van voor het bezit ervan. Motorrijtuigen worden uitgerust met een elektronisch kastje dat het gebruik registreert. Vervolgens brengt een inningsorganisatie de kosten hiervan bij de houder van het motorrijtuig in rekening.

Het CBP wil dat het wetsvoorstel van het kabinet op een aantal punten wordt aangepast om de privacy van Nederlandse automobilisten te beschermen. Zo moeten gedetailleerde verplaatsingsgegevens alleen worden opgeslagen in de auto. Gegevens die worden verstuurd naar de inningsorganisatie moeten van deze informatie zijn ontdaan.

Ook moet het registratiesysteem niet constant worden gevolgd, anders is het mogelijk om op ieder moment te achterhalen waar iemand zich bevindt.

Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) was donderdag nog niet op de hoogte van het advies van het CBP. Volgens hem zijn er geen problemen bij de samenwerking tussen hem en het college. "Alles verloopt in pais en vree. Ik ga geen enkel risico lopen met de privacy van de automobilisten", beweert Eurlings.

Bron: Nieuws.NL


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).