De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:51:05

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kentekens risico voor km-heffing

Datum: Sat 27 September 2008

Invoering van de kilometerheffing in 2011 stuit op grote problemen omdat er in Nederland steeds meer valse kentekenplaten in omloop zijn. Automobilisten lopen daardoor financiële schade op als hun gestolen 'gekopieerde' kentekenplaten straks ten onrechte voor betalingen worden geregistreerd.

Politiekorpsen in het hele land inventariseren momenteel hoe groot de omvang van het probleem precies is.

De fraude met kentekenplaten kan volgens diverse politiekorpsen ook negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de kilometerheffing. Criminelen kunnen door misbruik te maken van valse kentekenplaten veel automobilisten bewust financieel benadelen.

Volgens het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) strooien de valse kentekens zand in de raderen van de kilometerregistratie, ongeacht welk technisch systeem er gekozen wordt om de registratie te verzorgen.

De diefstal van kentekenplaten wordt in ons land steeds omvangrijker volgens het BVOM.

"Maar liefst 50 procent van alle auto's die bij tankstations brandstof tanken zonder te betalen, beschikt over valse kentekenplaten", stelt zegsman Jos Steehouder. "Het gaat hier om registraties van de website 'Tanken zonder betalen' van het OM. Wat we zien is mogelijk het topje van de ijsberg. We hebben een beperkt beeld."

Stickers

In Rotterdam zal het aantal aangiftes ten opzichte van 2006 van 1500 dit jaar uitkomen rond de 1700. Districtschef Bas van Tol wil het liefst niet te verwijderen bumperstickers in plaats van ijzeren kentekenplaten laten invoeren.

De chaos door het ontbreken van een database zorgt voor extra werk bij de regiopolitiekorpsen. Zo is de researchafdeling van de politie Utrecht gisteren gestart om het aantal valse kentekenplaten in beeld te brengen.

Politiekorpsen beschikken volgens het BVOM niet over een centrale database waarin alle gestolen of valse kentekens staan geregistreerd. "We treffen auto's met kentekens aan die niet overeenkomen met het type voertuig of mogelijk brandstof", aldus BVOM-zegsman Steehouder.

Bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie komen wekelijks bekeuringen van het CJIB retour. "Het gaat om auto-eigenaren die melden dat hun kenteken is misbruikt", aldus een zegsvrouw.

Politiekorpsen adviseren automobilisten om hun kentekenplaten met popnagels vast te laten zetten. "Bij veel wasstraten in het hele land liggen wekelijks tientallen verloren kentekenplaten omdat ze niet goed vast zaten", zegt Ewout Klok van de belangenorganisatie van tankstations.

Bron: Telegraaf (abonnee gedeelte)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).