De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:40:46

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Hoge straffen ontduikers kilometerheffing

Datum: Fri 05 September 2008

"Financieel belang Staat rechtvaardigt gevangenisstraf"

Wie straks probeert te sjoemelen met de kilometerheffing kan vier jaar de cel ingaan.

Celstraf

In een wetsontwerp over de kilometerheffing, dat in het bezit is van RTL Nieuws, staat dat automobilisten die proberen te frauderen met de heffing een boete van maximaal 67.000 euro en een celstraf tot vier jaar riskeert. Het wetsvoorstel is voor advies naar een aantal organisaties gestuurd en moet aan het eind van het jaar door het kabinet worden goedgekeurd.

Sateliet

Voor de invoering van de kilometerheffing moeten meer dan acht miljoen personenauto's en één miljoen vrachtwagens voorzien van een kastje, dat precies bijhoudt hoeveel kilometers er gereden zijn. Het kastje stuurt de gegevens per satelliet naar de overheid.

Belang

Wie probeert het gps-signaal te verstoren dat de gegevens verstuurt, kan dus rekenen op een hoge straf. Extreem hoog zelfs, maar dat moet wel, schrijft minister Eurlings van Verkeer in het wetsvoorstel: "Het financiële belang voor de Staat is zo groot, dat in dit geval een gevangenisstraf op zijn plaats is."

Camera's

Er komen vaste camera's boven de snelweg, die controleren of auto's zijn voorzien van een registratiekastje. Ook worden er mobiele camera's ingezet en zal de politie extra controleren.

Spitsheffing

Hoeveel de kilometerprijs wordt, is niet bekend, dat wordt pas volgend jaar vastgesteld. Er komt in elk geval een basistarief voor alle in Nederland gereden kilometers. Wie een schone of zuinige auto rijdt, betaalt minder. Er komt een spitstarief: wie tussen zeven en negen 's ochtends en tussen vier en zes 's middags op knelpunten rijdt, moet extra betalen. Voor welke knelpunten het spitstarief gaat gelden, is nog niet bekend.

Motoren

Politie, brandweer en ambulance betalen geen kilometerheffing. Ook begrafenisauto's, legervoertuigen, bussen en taxi's zijn uitgezonderd. Wat motorrijders betreft houdt miniser Eurling nog een slag om de arm. De kilometerheffing wordt in 2011 ingevoerd voor vrachtwagens en vanaf 2012 stapsgewijs ingevoerd voor personenauto's.

Zie ook: Het volledige wetsvoorstel over de kilometerheffing

Bron: RTL Nieuws


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).