De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:23:20

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing mogelijk strijdig met Europese regelgeving

Datum: Mon 21 July 2008

Door: H. Verbraeken

Het gevaar dreigt dat binnen het per 2011-2016 in te voeren systeem van kilometerbeprijzing de markt onvoldoende wordt ingeschakeld. Dat kan dan botsen met bestaande en in ontwikkeling zijnde Europese regelgeving rond elektronische tolheffing. Dan zal Nederland toch moeten buigen, maar dat leidt tot grote vertraging en veel extra kosten.

Dat zegt Roel Scholten, directeur van het tolheffingsbedrijf Movenience. In Duitsland doet die botsing met de Europese regelgeving zich nu al voor rond tolheffing (Maut) op het vrachtverkeer.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer heeft geen garantie dat er een daadwerkelijk een markt ontstaat en kiest er daarom voor om twee systemen van kilometerheffing naast elkaar te ontwikkelen, een systeem voor de particuliere markt en een stelsel geheel in overheidshanden. Dat laatste systeem is voor hem een 'back up', voor het geval dat de markt zich niet geïnteresseerd toont. Om geen vertraging op te lopen moet Eurlings in het najaar definitief het organisatiemodel kiezen voor de inning van het kilometergeld.

Kilometerheffing strijdig met Europese regelgeving

'Maar een systeem geheel onder publieke regie is strijdig met de Europese regelgeving', stelt Scholten. 'Eurlings dient zich ervan bewust te zijn dat Europa volgens een van zijn richtlijnen voorschrijft dat elektronische tolheffingssystemen technisch en contractueel interoperabel moeten zijn.' In Europa geldt het principe één overeenkomst per klant en één kastje per voertuig voor heel de interne markt: één contract tussen klanten en exploitanten, waarbij alle exploitanten of dienstverleners hun diensten moeten kunnen verlenen over het gehele Europese netwerk, dus ook in Nederland.

Mocht Eurlings uiteindelijk noodgedwongen uitkomen op een publiek gestuurd systeem, dan schrijft Europese regelgeving voor dat marktpartijen als Movenience worden toegelaten door het beprijzingsstelsel. Movenience zal in ieder geval in Den Haag om toelating vragen. Movenience, het één jaar oude dochterbedrijf van Westerscheldetunnel (60%) en het Portugese tolbedrijf Brisa (30%), is een van de marktpartijen die zich willen gaan opwerpen om een deel van die Nederlandse kilometerbeprijzingsmarkt van uiteindelijk acht miljoen auto's te gaan bedienen. Movenience mikt in Nederland op een marktaandeel van een kwart tot eenderde.

Bron: Financieel Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).