De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:08:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing nu al zonder logica

Datum: Sat 05 July 2008

Door: MARCEL DE JONG (LC-redacteur)

De kilometerheffing is bedoeld voor het autoverkeer, maar treft ook autolozen.

De komst van de kilometerheffing is voorlopig gered. Het zijn de mensen met de vuilste wagens en zonder auto's die de klos zijn. Dankzij een soepele ruggengraat van de regeringspartijen.

Het regeerakkoord is overduidelijk: alle bestaande autobelastingen verdwijnen en daar komt een heffing per gereden kilometer voor terug. Een logische keuze: waarom mensen even veel laten betalen voor een auto die alleen maar in de garage staat als voor een auto die altijd in de file staat. Bovendien: wie minder gaat rijden, merkt dit in zijn portemonnee. Daar moet het milieu iets van merken.

Het verdwijnen van de aanschafbelasting (bpm) die kopers van nieuwe auto's nu betalen, zal ook een einde maken aan de jaloerse blikken naar autoprijzen in Duitsland. Een gematigder belastingregime zorgt daar voor beduidend lagere autoprijzen. Een vreemde figuur in een gezamenlijk Europa.

Elke verandering kent zijn complicaties. Dat is deze keer niet anders. Voor de invoering van de kilometerheffing een feit kan zijn, moet er eerst een deugdelijk systeem zijn om automobilisten per afstand te laten betalen. Daarnaast moet er een overgangstermijn zijn om de bpm af te schaffen. De autoprijs keldert anders in één keer naar beneden, de waarde van het tweedehands autopark in de val meesleurend.

De aanschafbelasting gaat ook verdwijnen, maar daar komt een milieubelasting voor in de plaats. Deze kooldioxideheffing laat kopers van nieuwe auto's een toeslag betalen naar gelang de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die de wagen produceert. Het kan niet anders of de milieutaks zal een tijdje naast de kilometerheffing bestaan om er daarna in op te gaan.

CDA en PvdA waren daar met het grootste deel van de oppositie fel tegen. Door de twee belastingen naast elkaar te laten bestaan, zouden sommige automobilisten dubbel moeten betalen. Er was nu juist afgesproken dat dit niet mocht. De milieutaks staat daarnaast haaks op de koers die de coalitie bepleitte: of een auto nu veel of weinig rijdt, de CO2-heffing zou dezelfde zijn. Wat schieten de autorijder en het milieu er mee op?

Donderdag gingen PvdA en CDA alsnog om. Ze mochten het paradepaardje van CDA-minister Camiel Eurlings niet langer in gevaar brengen. De oppositie bleef machteloos tegen, gebruikmakend van fraaie argumenten waar tot die dag vooral CDA'er Ger Koopmans vol bravoure mee kwam. Politiek verwoordt niet altijd de logische werkelijkheid.

Dan was er nog het punt van de provinciale opcenten. Regionale overheden hebben een welkome inkomstenbron aan de toeslag op de wegenbelasting. Door het uitdijende en zwaardere wagenpark is die de laatste jaren alleen maar fors opgelopen, tot 1,3 miljard Euro per jaar. De kilometerheffing zou gaten in de begroting slaan, want die zou het heffen van de opcenten onmogelijk maken.

Om aan dat ongemak tegemoet te komen, is nu een algemene provinciale belasting bedacht. Niet-autobezitters zullen meebetalen aan een belasting die voorheen alleen voor weggebruikers bedoeld was. PvdA'er Lia Roefs vond dat volstrekt logisch. Ze heeft het altijd al vreemd gevonden dat niet iedereen belasting aan de provincie betaalt. Vooral omdat iedereen profiteert van bijvoorbeeld culturele zaken die provincies uit de opcenten betalen.

Maar daarmee beloont Roefs het misbruik dat provincies al jaren van de toeslag op de wegenbelasting maken. Hoewel het geld bedoeld is voor wegen, betalen ze er ook andere zaken mee. Doordat ze er toch andere zaken mee betalen, mogen voortaan ook andere burgers er aan meebetalen.

Het zijn prachtige redeneringen om de gemeentelijke hondenbelasting af te schaffen en het algehele belastingtarief in gemeenten op te schroeven. Slecht gedrag betaalt zich uit. Of de burger nu wel of geen kilometers maakt, het heeft geen invloed op wat hij aan de regionale overheid verschuldigd zal zijn.

Verkeersminister Camiel Eurlings belooft dat automobilisten door de kilometerheffing niet extra gaan betalen. Of dat werkelijk zo zal zijn, is de omstreden grote vraag. Maar zeker is dat niet-automobilisten over enkele jaren geld mogen overmaken aan de provincie terwijl ze daar niets extra's voor terug zien. Hoe logisch is dat?

Bron: Leeuwarder Courant (Papieren editie)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).