De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:30:01

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Standpunt PvdA over kilometerheffing

Datum: Fri 27 June 2008

Door: Lia Roefs

Als de kilometerheffing wordt ingevoerd, worden de BPM (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen) en Motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting genoemd) afgeschaft. Dan betaalt iedere autogebruiker, een vast bedrag per kilometer en zijn alle vaste autobelastingen afgeschaft en daarmee ook de opcenten. De automobilist betaalt voor het gebruik van de auto. Dit in tegenstelling tot nu, want nu betalen we voor het bezit van de auto.

Uit berekeningen blijkt dat door de kilometerheffing er ook minder gereden zal gaan worden. Dat scheelt aan de ene kant natuurlijk aanzienlijk in de files en de druk op het milieu, maar aan de andere kant komen er dan ook minder inkomsten naar het Rijk en naar de provincies,

omdat we de opcenten hebben afgeschaft. Geld dat de provincies gebruiken om onder andere te investeren in de infrastructuur, zowel voor auto als voor Openbaar Vervoer. Nu wordt er in de media gesproken dat van iedere inwoner of van elk huishouden een vaste bijdrage gevraagd zou worden van 150 euro per jaar om de provincies te compenseren. Dit is niet juist. De beslissing over hoe het tekort voor de provincies gecompenseerd gaat worden is op dit moment niet duidelijk. Er zijn namelijk verschillende scenario's mogelijk.

Eén daarvan zou kunnen zijn, een ingezetenen belasting. De minister van Binnenlandse Zaken zal dan ook met de provincies daarover gaan praten. Pas in 2010 zal hierover een besluit genomen worden dat vervolgens pas zal ingaan op zijn vroegst 2012 , uiterlijk 2016.

Met het invoeren van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) zal er geen 'elitespits' ontstaan die alleen betaald kan worden door mensen met een goede baan. Mensen die op de reguliere tijden moeten werken met een gemiddelde auto en een bescheiden inkomen gaan niet extra betalen. Zoals gezegd, het bezit van een auto gaat niet meer belast worden, maar het gebruik van een auto. De automobilist gaat alleen nog maar per gereden kilometer betalen en iedereen die rond de 18.000 kilometer per jaar rijdt , zal goedkoper uitzijn. Voor veel mensen met een klein inkomen zal dit het geval zijn. Waar het nodig is om strikt op tijd aanwezig te zijn (vooral als men in ploegendienst werkt) zal de spits geen probleem zijn: deze mensen rijden dikwijls buiten de spits om.

Voor de kleine groep autogebruikers met een laag inkomen die wel meer dan 18.000 kilometer per jaar rijden, moet via de CAO zaken geregeld worden: een vergoeding van de baas, regelmatig thuiswerken of de mogelijkheid voor flexibele werktijden.

Voor degene die in 2012 beginnen met het betalen van een kilometerprijs, geldt een verlaging van het kilometertarief dat later wordt verrekend.

Voor nu is het belangrijkst dat er besloten is dat de automobilist niet twee keer betaalt. En juist omdat er nog niks besloten is over een provinciale heffing, zullen wij zeker serieus rekening houden met uw reactie.

Bron: PvdA-site


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).