De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:55:51

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Nog geen groen licht voor kilometerheffing

Datum: Tue 01 July 2008

DEN HAAG - Het kabinet heeft voorlopig niet het groene licht van de Tweede Kamer om door te gaan met de voorbereidingen voor de kilometerheffing.

Het venijn zat in de staart van een debat woensdag in de Kamer met staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) en minister Camiel Eurlings (Verkeer). Aanleiding is een nieuwe provinciale belasting die in de maak is. Vooral PvdA-Kamerlid Lia Roefs is er tegen dat de automobilist die gaat betalen bovenop de kilometerheffing als er geen compensatie tegenover staat.

CDA-collega Ger Koopmans ("wij gaan de burger niet twee keer laten betalen") sloot zich bij die kritiek aan. Hij gaf De Jager te kennen dat deze "een probleem" heeft als hij de huidige provinciale 'opcenten' gaat versleutelen in de kilometerheffing, zoals de bewindsman zei, en er ook nog eens een nieuwe provinciale belasting komt.

Geruststelling

De Jager noch Eurlings, beiden CDA'ers, kon hen geruststellen. Ook de oppositie is bezorgd over de plannen.

Momenteel komt een groot deel van de provinciebegroting via de opcenten uit de wegenbelasting, kortweg MRB. Die MRB verdwijnt met de invoering van de kilometerheffing, te beginnen in 2011 voor vrachtwagens en vanaf 2012 voor personenauto's.

Nieuwe belasting

De provincies willen als compensatie voor de gederfde inkomsten (ruim 1 miljard euro) een nieuwe belasting en zijn daarover in gesprek met het kabinet.

Het overleg werd niet afgerond. De bewindslieden hadden andere verplichtingen. PvdA en CDA willen het debat donderdag afmaken, maar de oppositie niet. De fractiewoordvoerders zouden zich daar nog over beraden. Donderdag vergadert de Kamer voor het laatst voor het zomerreces.

Zo dreigt Eurlings pas na de zomer groen licht te krijgen voor zijn verdere plannen. De minister waarschuwde dat de planning om de kilometerheffing in 2011 in te voeren, daardoor niet kan worden gehaald.

Bron: Noord Hollands Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).