De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:06:34

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Aanloopkosten km-heffing 137 miljoen

Datum: Fri 27 June 2008

DEN HAAG - Ook bij de invoering van de kilometerheffing gaan de kosten voor de baten uit. Het kabinet besloot vrijdag dat het de komende jaren 137 miljoen euro steekt in de voorbereidingen voor het systeem dat vanaf 2011 stap voor stap wordt ingevoerd, eerst voor vrachtwagens.

In 2012 volgt een eerste groep automobilisten en in 2018 moet de kilometerheffing volledig zijn ingevoerd. Tegen die tijd moeten alle bestaande autobelastingen tot nul zijn afgebouwd.

Het kabinet laat twee systemen ontwikkelen voor de organisatie en exploitatie van de kilometerheffing. Bedrijven mogen met elkaar de strijd aangaan voor een systeem. Voor het geval dat dit systeem uitvalt, komt er ook nog een tweede exemplaar, dat in overheidshanden blijft. "Uit onderzoek komt dit tweesporenbeleid als beste naar voren", aldus minister Camiel Eurlings van Verkeer.

De afgelopen maanden spraken allerlei belangenorganisaties en bedrijven zich uit voor concurrentie tussen marktpartijen bij de invoering van anders betalen voor mobiliteit, zoals kilometerheffing ook wel wordt genoemd in politiek Den Haag. Een flink aantal bedrijven loopt al warm voor ongetwijfeld lucratieve opdrachten voor het opzetten van computer- en administratiesystemen, kastjes en andere benodigde zaken.

Het kabinet reserveert voor de periode tot en met 2011 ook nog 100 miljoen voor een reeks projecten. Bedrijven krijgen uit deze pot geld om grootschalige proeven uit te voeren met nieuwe methodes om de mobiliteit in Nederland te verbeteren.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).