De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:14:27

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Verkeer scheiden'

Datum: Thu 26 June 2008

Den Haag - De ANWB pleit voor het invoeren van een aantal maatregelen die moeten leiden tot meer rek in het wegennet. Belangrijkste maatregel is dat het doorgaande verkeer nadrukkelijk wordt gescheiden van het lokale verkeer.

Dat kan onder meer door het zogenoemde 'ontvlechten' van verkeersstromen op de snelwegen. Ook dienen er wachtstroken te komen waar het verkeer wordt verzameld voordat het de snelweg opgaat. Door verkeer goed gedoseerd op de snelwegen toe te laten wordt de doorstroming op de snelwegen sterk verbeterd.

Hiermee stijgt de kwaliteit van het netwerk. Ook wordt het netwerk betrouwbaar en reistijden beter voorspelbaar. Dat vinden ANWB-leden belangrijker dan in de file staan. Het bestaande netwerk van wegen heeft geen reserve-capaciteit. Door reserves (en wachtstroken) toe te voegen kunnen files zo veel mogelijk buiten het netwerk worden gehouden. Het aanbrengen van wachtplekken voorkomt bovendien dat een file op de snelweg 'terugslaat' op de provinciale weg en omgekeerd.

Deze aanbevelingen staan in een rapport dat TNO in opdracht van de ANWB heeft geschreven. De ANWB heeft deze opdracht gegeven in het kader van het thema slimmer mobiel, dat tijdens het 125-jarig bestaan van de bond wordt uitgewerkt. De ANWB wil hiermee een constructieve bijdrage leveren aan de discussie over een betere bereikbaarheid van ons land.

Een van de problemen is dat zowel het lokale verkeer als het doorgaande verkeer gebruik maakt van dezelfde snelweg. Belangrijk is dat regionaal verkeer geen gebruik maakt van de snelweg en voor de regionale/provinciale wegen kiest. Het is dan wel nodig dat de kwaliteit van het stadsregionale wegennet sterk wordt verbeterd. Bijkomend voordeel is dat de veiligheid omhoog gaat omdat de nieuwe provinciale wegen veiliger zijn dan de thans bestaande. In de studie is een uitwerking gegeven hoe het stadsregionale wegennet en het snelwegennet tussen Rotterdam en Den Haag er in de toekomst uit zouden kunnen zien.

Bron: Blik op Nieuw


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).