De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:25:50

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


90% automobilisten tegen hogere accijns diesel en LPG

Datum: Tue 24 June 2008

Uit een enquête van BOVAG op tankstations blijkt dat vrijwel elke Nederlandse automobilist (90%) tegen de geplande accijnsverhoging op diesel en LPG is. 11% zegt zelfs van politieke voorkeur te zijn gewisseld (mede) vanwege de aangekondige maatregel. Dat komt neer op ruim 1 miljoen kiezers.

Slechts 2% is vóór de geplande verhoging van accijnzen. 84% van de automo-bilisten vindt dat het overheidsaandeel in de literprijs (57% bij benzine en 42% bij diesel) te hoog is.

1 miljoen kiezers

Als gevolg van de aangekondigde maatregelen denkt bijna de helft van de ondervraagden negatiever over het kabinet. 43% zou nu op een andere partij stemmen dan bij de laatste verkiezingen, waarvan een kwart stelt dat de accijnsverhoging daarbij (mede) van invloed is. Dat betekent dus dat zo'n 11% van de Nederlandse automobilisten (ruim 1 miljoen kiezers) anders zullen stemmen wanneer de prijsverhogingen daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Doof

Jan Ploeg: "De politiek heeft zich doof gehouden voor de geluiden uit de samen-leving. Nederland zit letterlijk aan zijn taks. Het minste wat de overheid nu kan doen, is de accijnsverhoging achterwege laten. Niet in de laatste plaats om de inflatie te beteugelen." De honderden persoonlijke verhalen die tijdens de BOVAG Schatkist-Tour zijn vastgelegd worden samengevoegd op een DVD, die binnenkort aan Tweede Kamer en kabinet wordt aangeboden. "De onvrede van de burger heeft nu een stem en een gezicht. De kiezer spreekt", aldus Ploeg.

Bron: Bovag


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).