De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:45:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Halvering files mogelijk in acht jaar'

Datum: Tue 24 June 2008

DEN HAAG - Het aantal files kan in 2016 met de helft zijn verminderd. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat een reeks maatregelen wordt genomen, zoals de aanleg van extra rails en spitsstroken, het invoeren van kilometerheffing en het verkleinen van de afstanden in het woon-werkverkeer.

Dat heeft Willem de Jager van de zogeheten Taskforce Mobiliteitsmanagement, ingesteld door minister Camiel Eurlings van Verkeer, dinsdag gezegd. "We moeten een nieuwe balans vinden tussen wonen, werken en mobiliteit", aldus De Jager. "Als dat lukt, verwachten wij dat de files binnen acht jaar met 50 procent zullen verminderen."

De taskforce werkt sinds vorig jaar aan oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen in Nederland. In september moeten de eerste concrete plannen klaar zijn.

Volgens De Jager, in het dagelijks leven adjunct-directeur duurzame mobiliteit bij de Rabobank, ondertekenen lagere overheden en grote bedrijven in de zes belangrijkste stedelijke regio's dan convenanten om de files te bestrijden. "Binnen drie tot vier jaar zullen die afspraken al flinke effecten hebben", voorspelt hij. Zo moet in Amsterdam in dit tijdsbestek een afname van 10 procent van de filedruk mogelijk zijn.

De werkgroep onder voorzitterschap van oud FNV-topman Lodewijk de Waal voert op dit moment onder meer gesprekken met het ministerie van Financiën over fiscale maatregelen om thuiswerken aantrekkelijker te maken. Ook zouden werknemers die nu verder dan 50 kilometer van hun werk wonen, een veel hogere belastingvrije verhuisvergoeding moeten kunnen krijgen.

"Nu ligt de maximale verhuisvergoeding op ruim 5000 euro. Voor veel mensen is dat niet aantrekkelijk genoeg om te verkassen", weet De Jager. "Wij denken aan een bedrag van maximaal 25.000 euro, uit te keren door de werkgever over een periode van vijf jaar. Onderzoek wijst uit dat tussen de 1 en 6 procent van de langeafstandforenzen overweegt te verhuizen. Als 3 procent dat ook daadwerkelijk doet, dan neemt de drukte op de weg structureel aanzienlijk af."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).