De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:47:18

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kabinet: 'Gesprek met transportsector constructief'

Datum: Sat 21 June 2008

DEN HAAG - Donderdag 19 juni is er een gesprek geweest tussen een kabinetsdelegatie een een delegatie van de transportsector over hoge dieselprijs. Dit was een constructief gesprek.

Aan de orde kwam de verhoging van de dieselaccijns met drie cent per 1 juli aanstaande. Zoals al eerder aangegeven gaat de accijnsverhoging door. De Tweede Kamer heeft met deze verhoging uit belastingplan vorig jaar ingestemd. Overigens is de dieselaccijns in ons omringende landen vaak hoger dan in ons land.

De oorzaak van de hoge dieselprijs is niet de aangekondigde accijnsverhoging, maar de sterke verhoging van de olieprijs op de wereldmarkt. Deze prijs blijft waarschijnlijk hoog. Een structureel hoge prijs vraagt om structurele maatregelen: inzetten op zuiniger transport. Compenserende maatregelen als accijnsverlagingen zijn dan een verkeerd signaal.

In het gesprek heeft het kabinet aangekondigd deze kabinetsperiode accijns op diesel en benzine niet meer te verhogen. Daarnaast heeft kabinet aangekondigd te onderzoeken de verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vracht-, bus- en bestelauto's voor periode 2009-2012 (de zogenaamde vluchtheuvel in verband met de invoering van de kilometerheffing) niet door te laten gaan. De MRB verhoging voor vuile vrachtwagens (Euro 0,1,2 norm) zal worden teruggesluisd naar de sector in de vorm van groene prikkels. Met deze maatregelen krijgt de sector meer financiële armslag om te investeren in zuinige en schonere vrachtwagens. Ook is afgesproken dat er een imagocampagne komt voor de sector. Daarnaast gaat er gekeken worden of de contracten verbeterd kunnen worden zodat brandstofprijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Het kabinet blijft met de transportsector in gesprek om deze zaken verder uit te werken.

Bron: Transport Online


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).