De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:08:31

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Wouter Bos neemt maatregelen tegen geluidsoverlast

Datum: Fri 20 June 2008

Den Haag - Na de recente rapporten over de vele sterfgevallen veroorzaakt door geluidsoverlast van met name het verkeer, heeft het kabinet besloten hiertegen maatregelen te nemen. Volgens minister van financiën Wouter Bos is het belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk aan te pakken. De minister heeft in samenwerking met Camiel Eurlings van verkeer, en minister Jacqueline Cramer van milieu een plan opgesteld dat de geluidsoverlast in 2020 tot 50% van de huidige niveaus moet gaan beperken.

Het plan, dat onder meer een zogenaamde decibel-heffing zal bevatten, zal volgens de ministers uiterlijk in 2010 in werking moeten treden.

Na invoering van de kilometerheffing vervalt de BPM. Hiervoor in de plaats komt niet alleen de CO2-heffing op nieuwe auto's, maar ook de nieuwe dB-heffing.

Het maximum wat een auto vanaf 2010 aan dB's mag produceren is (inclusief stereo op vol volume) 68dB. Iedere dB extra die een auto kan produceren wordt belast met 1% van de bruto-prijs.

Indien een auto op maximale snelheid met de stereo vol open 120 dB produceert, dan betaalt de koper in dit voorbeeld dus 52% extra belasting.

De ministers zijn tevens aan het bekijken of het mogelijk is om deze maatregel in Europees verband in te voeren. 'Geluidshinder van het verkeer is niet een uitsluitend Nederlands probleem, ook alle andere landen in de EU hebben hiermee te kampen. Deze dB-heffing zou nog effectiever zijn indien we deze maatregel Europees ingevoerd kunnen krijgen.' Voor het zover is zal de maatregel in ieder geval reeds in Nederland van kracht worden.

De minister bestrijdt dat Nederland hiermee weer het braafste jongetje van de Europese klas is. 'Nederland loopt voorop waar het gaat om de bescherming van haar burgers, en juist dat is de kerntaak van de regering', zo sprak Wouter Bos. 'Dat andere Europese landen hierin minder voortvarend te werk gaan is droevig, maar de maatregel scheelt honderden doden per jaar, alleen al in Nederland. Dat mogen we niet op zijn beloop laten', aldus de minister.

De verwachtte opbrengsten, geschat op ongeveer 3 miljard Euro per jaar, worden geïnvesteerd in extra verkeersremmende maatregelen. Minister Eurlings van verkeer sprak de hoop uit dat dit geld een extra impuls kan geven aan het project 'Duurzaam veilig'. 'Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant worden auto's stiller, aan de andere kant zorgen we dat auto's minder hard kunnen rijden, en dat scheelt ook weer in de geluidsoverlast. Bovendien zal het aantal verkeersdoden hierdoor ook weer extra afnemen. Ik zie dus alleen maar winstpunten', aldus een zichtbaar opgetogen minister.

Autofabrikanten en importeurs waren helaas nog niet beschikbaar voor commentaar.

[ANP]

Bron: Telegraaf (Papieren Editie)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).