De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:01:32

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Nieuwe provinciale belasting in de maak

Datum: Fri 16 May 2008

ZOETERMEER - De provincies in Nederland krijgen vrijwel zeker een nieuwe mogelijkheid om belasting te heffen als de kilometerheffing wordt ingevoerd en de provinciale opcenten verdwijnen. Dat blijkt uit een brief die de zogeheten 'klankbordgroep anders betalen voor mobiliteit' naar minister Camiel Eurlings van Verkeer heeft gestuurd.

"Naar ons bericht is, voeren het kabinet en het IPO (Interprovinciaal Overleg) gezamenlijk nader onderzoek uit naar de mogelijkheden voor een vervangende provinciale belasting bij het loslaten van de provinciale opcentenheffing", schrijft voorzitter Loek Hermans van de klankbordgroep.

"Dit onderzoek zal uiterlijk in 2010 afgerond moeten zijn, waarbij het uitgangspunt is dat provincies een eigen belastinggebied behouden", aldus de groep waarin organisaties als het MKB Nederland van Hermans, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Natuur en Milieu, Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie EVO met elkaar overleggen in hun brief.

Een derde tot de helft van de provinciale begrotingen komt uit de motorrijtuigenbelasting. Die gaat vanaf 2011 geleidelijk verdwijnen als het kabinet de plannen voor invoering van betalen per gereden kilometer doorzet.

De provincies pleiten al langer voor de komst van een nieuwe belasting, omdat ze anders grote financiële problemen voorzien. Tijdens een hoorzitting eind januari in de Tweede Kamer pleitte Marijke van Haaren van het IPO nog voor compensatie, bijvoorbeeld via de introductie van een ingezetenbelasting.

Ze erkende destijds dat de kosten voor de burger niet mogen toenemen als gevolg van de komst van kilometerbeprijzing en een eventuele nieuwe provinciale belasting. "Het moet budgetneutraal, dus zonder stijgende kosten voor de burger", zei de IPO-vertegenwoordigster.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).