De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:27:51

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Organisaties fel tegen nieuwe CO2-heffingAds door Google

Datum: Thu 15 May 2008

DEN HAAG/ AMSTERDAM/ BUSSUM - De ANWB, De RAI Vereniging en de Bovag zijn fel tegen het kabinetsplan de afschaffing van de aanschafbelasting BPM te koppelen aan de invoering van een nieuwe belasting op vervuilende auto's. Dat bleek donderdag.

De RAI Vereniging en de Bovag beschrijven het voornemen van het kabinet als precies datgene waarvoor ze al langere tijd waarschuwen. "Een eventuele invoering van deze heffing draait de klok gewoon weer terug. De autobezitter snapt dit niet en zal dit zeker ook niet pikken", aldus de organisaties.

ANWB-directeur Guido van Woerkom vindt de nieuwe belasting "onrechtvaardig". Tijdens het Nationaal File Forum in Bussum wees hij erop dat het niet acceptabel is dat de vaste lasten voor autorijden aan de ene kant omlaag gaan, en tegelijk worden verhoogd met een nieuwe belasting.

De belangenorganisaties hameren al langer op het draagvlak voor de kilometerheffing. Dat komt volgens hen zwaar onder druk te staan als afspraken uit het verleden niet worden nagekomen.

In 2005 klaarde de vroegere ANWB-topman Paul Nouwen een huzarenstukje door gemeenten, werkgevers, vakbonden, werkgeversorganisatie en de milieubeweging op een lijn te krijgen voor een plan om alle bestaande autobelastingen af te schaffen en te vervangen door een heffing per gereden kilometer. De hoogte zou afhankelijk worden gemaakt van het tijdstip van de rit (duurder in de spits), het traject (Randstad duurder dan rustige snelweg) en milieukenmerken (vervuilende auto's duurder dan schone).

Van Woerkom begrijpt niet dat er kennelijk plannen zijn voor toch weer een nieuwe belasting. "Waarom niet gewoon de milieuvervuiling verrekenen in de kilometerprijs, zoals in het oorspronkelijke plan?", stelt de ANWB-voorman een retorische vraag.

Volgens hem zit het kabinet niet op één lijn wat betreft de invoering van een aparte CO2-belasting: "Er wordt verschillend over gedacht, aldus Van Woerkom. "Het is maar zeer de vraag of die nieuwe belasting er ook komt."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).