De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:31:31

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Bpm-besluit in nevelen gehuld

Datum: Fri 09 May 2008

DEN HAAG - Het kabinet laat zich niet in de kaart kijken of de aanschafbelasting (bpm) op nieuwe auto's geheel of gedeeltelijk verdwijnt in ruil voor de kilometerheffing. Volgens drie planbureaus zou het schrappen van de bpm nadelig zijn voor de economie en de rijksbegroting.

De meest betrokken bewindslieden wilden vrijdag na de wekelijkse ministerraad niet vooruitlopen op een besluit dat over twee weken wordt verwacht. We moeten ernaar kijken. Maar ik heb geen vooringenomen standpunt over de bpm", zei staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën). Zorgvuldigheid gaat voor haastige spoed, aldus minister Camiel Eurlings van Verkeer. "We moeten het financieel ook rond krijgen", zei hij wel.

Aanleiding van hun uitlatingen is een uitgelekt rapport van het Centraal Planbureau, het Milieu en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau.

De omzetting van de bpm is gunstig voor milieu en verkeersveiligheid doordat de files afnemen, maar "lijkt niet op te wegen tegen het verlies van maatschappelijk nuttige mobiliteit en accijnsderving". Naarmate de kilometerprijs hoger is, worden immers steeds vitalere delen van de mobiliteit ontmoedigd, is te lezen in het rapport.

Volgens de onderzoekers zal de omzetting in één keer van de bpm ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de rijksbegroting. Een geleidelijke omzetting dempt dat effect. De autobranche wil helemaal af van de bpm in ruil voor de heffing, benadrukten de Bovag en RAI Vereniging vrijdag nog eens.

Het kabinet wil de kilometerheffing vanaf 2011 gefaseerd invoeren. De wegenbelasting verdwijnt in ruil daarvoor. Of dat ook gebeurt met de bpm, is nog in discussie. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Eurlings de planbureaus gevraagd naar de effecten van het omzetten van de bpm te kijken.

Van Eurlings hoeft de bpm niet helemaal te verdwijnen, herhaalde hij. Zijn eigen partij, het CDA, eiste dat tot nu toe wel. Ook de VVD wil af van de bpm. Fractiewoordvoerder Paul de Krom vindt het lekken van het rapport "een grof schandaal". Volgens hem is het bedoeld "om het publiek te laten wennen aan het idee". Afspraken om de vaste lasten te verlagen "worden niet nagekomen."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).