De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
02:10:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Automobilisten miljarden extra kwijt door kilometerheffing - Kamervragen

Datum: Wed 13 February 2008

Schriftelijke vragen van de leden Van Dijck en Madlener (beiden PVV) aan de minister van Financien en de minister van Verkeer en Waterstaat.

1) Heeft u kennis genomen van het bericht in het Financieel Dagblad (*) en De Telegraaf (**) dat automobilisten miljarden extra moeten gaan betalen als gevolg van de introductie van de kilometerheffing?

2) Bent u het met mij eens dat de introductie van de kilometerheffing niet tot extra lasten voor de automobilisten mag leiden?

3) Is het uitgangspunt bij de kilometerheffing niet altijd geweest dat dit budgetneutraal diende te geschieden?

4) Bent u bereid de automobilist te compenseren voor de teveel betaald BPM bij de introductie van de kilometerheffing door bijvoorbeeld de teveel betaalde BPM terug te betalen aan de automobilist naar rato van de ouderdom van de auto?

5) Bent u bereid daarom verder af te zien van verdere invoering van de kilometerheffing?

(*) Financieel Dagblad, 13 februari 2008 - voorpagina: Autorijder betaalt dubbel, teveel betaalde bpm bij overgang naar kilometerheffing kan oplopen tot Eu€ 15 mrd

(**) http://www.telegraaf.nl/binnenland/3284464/_KM-heffing_is_melkkoe__.html?p=2,1

Bron: Partij Voor de Vrijheid (Site)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).