De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:16:04

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Roemer: Files aanpakken zonder kilometerheffing

Datum: Wed 06 February 2008

Volgens SP-Kamerlid Emile Roemer kunnen de files fors worden bestreden zonder de peperdure kilometerheffing die deze regering zo graag wil. Er moet worden gewerkt aan een combinatie van maatregelen: het ontwikkelen en aanbieden van alternatieven als snelwegbussen, meer thuiswerken en het spreiden van de spits - te beginnen door overheidsinstanties. "Zo kunnen de files aangepakt worden zonder vele miljarden te verspillen aan een geavanceerd en privacygevoelig kilometerheffingsysteem."

Emile RoemerDe SP wil mensen niet uit de auto pesten, maar verleiden om de auto te laten staan op de drukke tijden. Roemer: De regering wil reizen in de spits extra duur maken en creëert daarmee een elitespits. Wij willen de mensen een betere optie geven dan de file, zodat ze vanzelf kiezen voor bijvoorbeeld goed openbaar vervoer, of een dag extra thuis werken. Daarnaast wil de SP meer goederenvervoer via de binnenvaart organiseren, waardoor het vrachtvervoer op belangrijke routes fors kan afnemen.

Overheid moet goede voorbeeld geven

Volgens Roemer moet er ook meer gedaan worden aan de spreiding van de werklocaties en werktijden, te beginnen bij de overheid: "Het is toch bizar dat vrijwel elke verkeersdeskundige dit aanbeveelt, maar zelfs het ministerie van Verkeer en organisaties als Rijkswaterstaat allemaal van negen tot vijf in de regio Den Haag werken!" Roemer wil dat verkeersminister Eurlings en premier Balkenende een plan maken om te kijken hoe de rijksoverheid zelf kan bijdragen aan de vermindering van de filedruk op de regio Den Haag. Een optie is het opzetten van inloopcentra in alle landsdelen waar Rijksambtenaren kunnen inloggen en aan de slag kunnen.

In CAO-onderhandelingen zullen thuiswerken en variabele werktijden belangrijker moeten worden. "Essentieel voor het slagen van deze maatregel is de steun van zowel werknemers als werkgevers."

Meer verantwoordelijkheid bedrijven

Ook het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de spits. Dit kan door beter vestigingsbeleid, aangevuld met openbaar vervoer specifiek gericht op het bedienen van bedrijfslocaties. Ook gezamenlijk vervoer naar stations behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen meer werknemers via transferia naar werk reizen. Op dit transferium kan dan op het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets overgestapt worden waardoor vaak werknemers nog vroeger op het werk kunnen zijn ook. Verder kan het veiliger maken van het verkeer op de snelwegen wellicht het aantal ongevallen verminderen en zo een bijdrage leveren aan een oplossing van het fileprobleem. Zo moeten volgens de SP autos uitgerust worden met een alarmlicht en moeten alle snelwegen een vluchtstrook hebben, ook tijdens de spits.

Bezit auto goedkoper, gebruik duurder

Verder pleit de SP voor een verplaatsing van de lasten van autobezit naar autogebruik. Roemer: "Het mooie van dit uitgangspunt is dat een peperduur GPS-systeem volslagen overbodig is. Daar hebben we namelijk al de benzineaccijnzen voor. Wat we dus moeten doen is met onze buurlanden in overleg te gaan om tot één accijnsheffing te komen, wat het onzalige regeringsvoorstel overbodig maakt."

Bron: SP (site)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).