De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:57:58

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Internetproef rond rekeningrijden

Datum: Sat 02 February 2008

Door: Aertjan grotenhuis

Belasting op het bezit van auto's wordt vervangen door een heffing over het weggebruik: de kilometerheffing. De politiek en de maatschappelijke organisaties zijn het over dat principe wel eens. De uitwerking gaat evenwel grote problemen geven. De Tweede Kamer wil een hoofdrol spelen bij het zoeken naar de beste oplossing. Donderdag heeft ze daartoe bijna vijftig deskundigen ondervraagd, zie >fiscale rubriek<. Bij wijze van experiment heeft de Kamer via internet ook de kiezers geraadpleegd. Dat levert nieuwe inzichten op, zo meldt CDA-Kamerlid Roland Kortenhorst, die het onderzoek van de Kamer leidt.

Het is de eerste keer dat de Kamer de kiezer op deze manier bij politieke thema's betrekt. De oproep >zie eerder blog< heeft bijna 1.800 reacties opgeleverd. Die worden voor de Kamerleden samengevat ter voorbereiding van een openbaar debat met minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat), aanstaande woensdag. Met datzelfde doel heeft de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat afgelopen donderdag een openbare hoorzitting gehouden waarin 50 deskundigen aan het woord kwamen. Dat leverde een zeldzaam compleet overzicht van alle heersende opinies op. Opmerkelijk genoeg lost zo'n unieke bijeenkomst vervolgens in het niets op. De Kamer maakt er geen verslag van; de door de deelnemers ingebrachte notities stelt de Kamer voor buitenstaanders niet beschikbaar, wat ook geldt voor de beeldregistratie; zelfs de gastenlijst is niet meer via de website van de Kamer te vinden. Wie er niet bij was, komt er nu niets meer van te weten.

De Kamer heeft ook de kiezers opgeroepen hun mening in te sturen. Als experiment gebeurde dat niet via een oproep in de Staatscourant. Dit keer werd via internet gevraagd een e-mail te sturen. Er zijn bijna 1.800 mails ontvangen; inzenden is sinds 31 januari niet meer mogelijk. De blogs van NRC Handelsblad staan nog wel open. De reacties die zijn binnengekomen bij de Kamer én bij NRC Handelsblad naar aanleiding van de Kameroproep, worden samengevat ten behoeve van het debat van woensdag. De inzenders krijgen per mail een exemplaar van deze samenvatting en van het verslag van het debat. Aanstaande dinsdag houdt de Kamer een nieuwe hoorzitting waarin ze met vertegenwoordigers van planbureaus meer vanaf een afstand conclusies wil trekken.

Commissievoorzitter Roland Kortenhorst: "Mensen hebben soms uren achter de computer gezeten om hun visie te verduidelijken. Logisch overigens dat iets met zo veel impact op het persoonlijk leven zo veel energie losmaakt. We komen hier de beleving van de mensen in de file tegen. Ik vindt het waardevolle van de internet reacties dat ze niet zijn geschreven vanuit de visie van de meedenkende specialist maar van de meedenkende mens die de wet zal ondergaan en alvast wil nadenken over de implicaties. Iemand merkte terecht in een mail op dat specialisten en politici zich nu voluit concentreren op het rijden met de auto. Dat wordt duurder, de auto zelf wordt goedkoper. Maar, zo merkte de inzender terecht op, als er meer goedkope auto's komen die stilstaan, krijgen we een parkeerprobleem, zelfs als we het fileprobleem oplossen. Kijk, zoiets kregen we niet boven water in de hoorzitting. Automobilisten kijken namelijk breder dan specialisten. In dat soort belevingsanalyses van dagelijkse weggebruikers zie ik de winst van de internetraadpleging. We gaan er over nadenken hoe we ook in de toekomst ons parlementaire werk op deze manier kunnen verbeteren".

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).