De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:03:05

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Oproep reageren kmheffing groot succes!

Datum: Sat 02 February 2008

Afgelopen donderdag was er de hoorzitting van de vaste kamercommissie voor verkeer. Deze commissie had allerlei experts uitgenodigd om hun mening te geven inzake het plan kilometerheffing. Ook FlitsService.nl was uitgenodigd. Voorafgaand aan deze hoorzitting heeft de commissie voor het eerst een email adres opengesteld, zodat eenieder kon reageren.

FlitsService.nl heeft op haar website haar bezoekers opgeroepen hier vooral op te reageren. En dat hebben ze geweten! Maar liefst 1750 reacties waren binnengekomen!! Martijn Hurks, initiatiefnemer van FlitsService.nl en spreker tijdens de hoorzitting: "Toen ik tijdens mijn spreektijd aangaf dat wij de uitnodiging tot reageren bovenaan op onze voorpagina hadden gezet, werd er door de commisie meteen gereageerd door met dikke dossiers te wapperen met de boodschap: "Dat hebben we gemerkt". Een groot succes dus!".

FlitsService.nl viel het principe "eerlijk" aan, zeggend dat de BPM vervangen zal worden door alternatieve belastingen, zoals nu de slurptax. Dat de accijnzen dit jaar weer met tot wel 3 cent per liter verhoogd worden, om een begrotingstekort weg te werken en dat er geen sprake van privacy waarborging kan zijn, omdat niemand een ongespecificeerde rekening zal accepteren. Een factuur met "U heeft 300 kilometer gereden", zal bewezen moeten worden.

Opmerkelijk mag worden genoemd dat de grote brancheorganisaties allemaal voor kilometerheffing zijn, "maar......". De "maar" werd vaak gevolgd met een hoop voorwaarden, waarop SPér Roemer vroeg: "Als uw voorwaarden niet ingewilligd worden, trekt u daaruit de consequentie, dat u uw steun intrekt?", waarop weinig antwoord kwam.

Naar onze mening was iederen "tegen, tenzij...".

Afsluitend complimenteerde de voorzitter van de hoorzitting de inbreng van de 1750 inzenders. "Er is op een bijzonder hoog niveau ingebracht. In vele reacties is heel veel tijd gestoken. Wij zijn diep onder de indruk en onze dank daarvoor".


Aanvulling (6 februari 2008): Van de ruim 1800mailers schijnt:
  • Tegen kmhef: 1400 stuks = 77.8%
  • Voor kmhef: 200 stuks = 11.1%
  • Weet het niet: 200 stuks = 11.1%

    Bron: FlitsService.nl


    Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).