De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:14:49

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


ANWB wil geen Big Brother

Datum: Fri 25 January 2008

De kilometerheffing mag niet worden gebruikt voor opsporing. Alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld bij terreurdreiging, zou een onafhankelijke instantie gegevens over verplaatsing van automobilisten aan de overheid moeten kunnen leveren. Dat stelt de grootste belangenvereniging van automobilisten, de ANWB. De bond overweegt de steun voor de kilometerheffing in te trekken als de privacy niet voldoende wordt gewaarborgd.

De heffing moet in 2011 ingaan voor vrachtwagens en vanaf 2012 voor personenauto's. De gegevens worden verzameld via een satelliet, die contact maakt met een apparaat in de auto. Hiermee kunnen de verplaatsingen van een auto precies worden nagegaan.

ANWB-directeur Guido van Woerkom ziet 'er de noodzaak niet van in' dat de overheid over die gegevens beschikt. De kilometerheffing, die de wegenbelasting en de aanschafbelasting BPM gaat vervangen, is bedoeld om het rijk te voorzien van geld voor infrastructuur, aldus Van Woerkom. "Het vertrouwen in de overheid zal niet toenemen als ze ook de beschikking krijgt over de gegevens."

De ANWB, die 3,9 miljoen leden telt, wil dat niet de overheid, maar een onafhankelijke instantie de gegevens opslaat en verwerkt. Die instantie zou dan moeten regelen tegen welke voorwaarden externe partijen, zoals bijvoorbeeld verzekeraars, over delen van de informatie mogen beschikken.

Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs in Nijmegen voorspelt dat als het systeem zo wordt ingericht dat de overheid over de gegevens kan beschikken, de opsporingsdiensten daarvan gebruik zullen maken. Jacobs pleit voor een systeem waarbij het wegennet wordt ingedeeld in kleurcategorieën, bijvoorbeeld rood voor drukke wegen, oranje voor minder drukke wegen en groen voor wegen waar nooit files staan. Het wegnummer blijft onbekend. Een kastje in de auto bepaalt dan hoeveel op welk type weg is gereden, waarna de rekening eens per maand thuis op de mat valt. "De overheid beschikt dan over voldoende informatie, zonder dat gedetailleerde gegevens worden prijsgegeven."

Bron: BN De Stem


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).