De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:03:27

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Wat gaat het voordeel worden voor 'Anders betalen' ?

Datum: Tue 22 January 2008

Door: Tipo

Waar het op de hoorzitting 'Anders betalen' over moet gaan, is de volgende vraag:

Brengt de mogelijkheid van variabilisatie van kilometerheffing een maatschappelijk voordeel te weeg, welke groter is dan:

 • A: de systeemkosten
 • B: de jaarlijkse afschrijving van electronische tolheffing
 • C: de mogelijke btw-heffing van 20% over de gehele kilometerprijs
 • ?

  Het maatschappelijke voordeel voor de automobilist zit hem in:

 • het aantal ongelukken dat voorkomen wordt, zodat de ziektekostenpremie omlaag kan.
 • het aantal ongelukken dat voorkomen wordt, zodat de autoverzekering omlaag kan.
 • de reistijdenwinst van zakelijke rijders, uitgedrukt in productieverliesuren in de file die door de variabilisatie van kilometerheffing verminderd worden.

  Het CPB voorspelt dat dat het geval is, echter:

  Die voorspellingen zijn allemaal gestoeld op de aanname dat er minder gereden gaat worden door kilometerheffing. Op die aanname valt veel af te dingen: Zo treedt er na verloop van tijd prijsgewenning op, levert een minder drukke weg weer nieuwe automobilisten op en overschatten de meeste mensen de invloed van prijsstijgingen op hun gedrag in enquetes waarvan het CPB gebruik maakt.

  Daarnaast weet het CPB niet wat de jaarlijkse afschrijving van de implementatiekosten en de systeemkosten zijn, omdat er enkel verkennende offertes aanwezig zijn, welke in dit stadium (de systeemeisen en uitvoering zijn voor een groot deel nog onbekend) met een grote korrel zout genomen moeten worden.

  Een ander mogelijk nadeel voor de consument zit hem in de mogelijke btw-heffing, indien private partijen de electronische tol gaan exploiteren, waardoor de automobilist alsnog duurder uit is aan extra autobelastingen.

  Accijns is de goedkoopste kilometerheffing die er is. Het scheelt ongeveer 1 miljard aan Rijksuitgaven per jaar, als je de weg beprijst via accijns ipv elektronische tolheffing. Als de automobilist alleen voor weginfra zou betalen, dan wordt er 7,1 miljard teveel betaalt. De vaste lasten van automobiliteit kunnen nu al omlaag, zonder dat deze hoeft te worden verdisconteerd in de accijns. Die 7,1 miljard per jaar zal op een andere wijze geheven moeten worden, of beter: bezuinigd moeten worden.

  Ik ben er niet van overtuigd dat de kosten van productieverliesuren, ziektekostenpremie en autoverzekeringen in zijn geheel met meer dan 1 miljard Euro omlaag gaat, enkel doordat elektronische tolheffing de mogelijkheid van variabilisatie heeft. DAT is namelijk het enige verschil.

  Ook ben ik er nog niet van overtuigd dat het blijft bij systeemkosten van 1 miljard, indien de overheid het zelf doet, want op het gebied van grootschalige technologische projecten heeft de overheid een zeer slechte naam.

  Private exploitatie van kilometerheffing is ook een slechte optie, omdat er dan van de Europese Commissie BTW geheven moet worden, bovenop de kilometerprijs, waardoor de gemiddelde automobilist alsnog tegen een algemene lastenverzwaring aanloopt.

  Bron: FlitsService.nl


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).