De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:38:50

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Laatste Kans tegen de KM-Heffing

Datum: Wed 16 January 2008

Door: DrNomad

In januari 2008 wordt het eindspel rondom de Kilometerheffing gespeeld. De Tweede Kamer wil uw mening weten.

Nu deze maand het eindspel rond de KM-heffing wordt gespeeld, doet de Tweede Kamer iets opmerkelijks; de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat roept burgers op om hun mening te geven over de KM-heffing. Link

Op 31 januari wordt een openbare hoorzitting gehouden, waarin bedrijven, organisaties en burgers hun mening kunnen uitspreken. Er wordt een internet petitie tegen de KM-heffing aan de Tweede Kamer aangeboden.

Indien u via de website van de Tweede Kamer uw mening wilt geven, neem het volgende in overweging:

 • Het systeem van KM-heffing slaat privacy gevoelige informatie op en bewaart dit lange tijd. Het is niet de vraag óf deze gegevens tegen de burger gebruikt zullen worden, de vraag is wánneer dit zal gebeuren;

 • De veelrijders gaan méér betalen en dat zijn goederentransporteurs. Die rekenen de kosten door in hun producten. Alle producten zullen hierdoor netto in prijs stijgen, het leven wordt algemeen duurder. De weinigrijders kunnen nog besparen, maar zowel de veelrijders als de mensen zonder auto (!) zullen méér gaan betalen;

 • SP standpunt tegen de KM-Heffing: Mobiliteit wordt iets voor de rijken;

 • CDA en VVD, voorstanders van KM-heffing, geloven niet dat het helpt tegen files. Automobilisten staan in de toekomst duur in de file.

 • De vraag wie moet uit de auto is door geen énkele politicus beantwoord;

 • Het bedrijfsleven is voor de KM-heffing omdat zij geld willen verdienen aan de overheidsopdracht;

 • Door grote mate van automatisering zal de KM-Heffing niet substantieel voor banengroei zorgen;

 • Dat autobezit niet meer wordt belast is onjuist. Door de immer groeiende zones voor parkeervergunningen wordt autobezit indirect toch belast;

 • Het CJIB (Justitie!) is in beeld om de facturen van KM-Heffingen te innen. Deze organisatie heeft het monopolie om automatische incasso op uw bankrekening uit te voeren, zonder uw toestemming;

 • De KM-Heffing is voor Nederland de nuttige invulling voor het Europese project Galileo, dat een alternatief voor GPS moet worden. Door bureaucratische rompslomp wordt Galileo alleen maar duurder en boekt weinig successen;

 • Het Nederlandse wegennet is al tientallen keren betaald, de Staatsopbrengsten zijn jaarlijks 17 mjd Euro, terwijl de investeringen slechts 5 mjd bedragen;

 • De Politieke voorstanders van KM-heffing hebben geen enkel ander doel dan de 17 mjd opbrengsten op een andere manier te verdelen, ten voordele van eigen Politieke opvatting natuurlijk;

  Bron: Vrije Volk


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).