De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:45:20

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Brief aan (enkele leden van) de Tweede Kamercommissie V&W

Datum: Mon 14 January 2008

Door: Tipo

Geacht lid van de vaste Tweede Kamer Commissie van Verkeer en Waterstaat,

Ter voorbereiding op de hoorzitting over kilometerheffing dd 31 januari heb ik nog een vraag:

- Klopt het dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de naam van kilometerheffing heeft veranderd in kilometerprijs, zodat er 20% BTW extra over de variabele autokosten kan worden geheven, omdat het door de naamsverandering opeeens geen heffing maar een 'product' is?

- Is daarmee de stelling van minister Camiel Eurlings dat de gemiddelde automobilist niet duurder uit is door kilometerprijs, niet nu al een aantoonbare leugen, omdat er door de naamsverandering 20% extra btw bovenop de huidige autokosten komt? Op motorrijtuigenbelasting wordt nu nog geen btw geheven en straks op kilometerprijs wel?

- Zou u het ministerie hierover kunnen bevragen, want het lijkt me niet geoorloofd dat de minister de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer verkeerd inlicht?

In afwachting van uw reactie,

Tipo

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).