De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:31:52

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Brief aan de Privacy-waakhond

Datum: Mon 14 January 2008

Door: Tipo

Geachte CBP,

Geachte heer Kohnstam,

Als petitionaris van de petitie tegen kilometerheffing ben ik uitgenodigd voor de hoorzitting over kilometerheffing dd 31 januari in de Troelstrazaal. In mijn voorbereiding hierop heb ik de volgende vraag aan u:

Valt de informatie over de verkeersgegevens van de automobilisten die door kilometerheffing verzameld wordt onder de voorwaarden van de dataretentierichtlijn van de EU (Richtlijn 2006/24/EG) ?

Zo ja, worden die verkeersgegevens dan 1,5 jaar bewaard? Hoe gaat dat in zijn werk?

Zo nee, waarom niet, de communicatie loopt toch via GSM?

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Tipo

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).