De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:24:09

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Hoorzitting over Anders Betalen voor Mobiliteit

Datum: Thu 10 January 2008

Laatste wijziging: 11-01-08, 21:56 uur

Hoorzitting : 10:00 tot ca. 17:00 uur in de Troelstrazaal

Aan: De leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie (Commissie die zich met onderwerpen bezighoudt op het beleidsterrein van een ministerie) voor Verkeer en Waterstaat Vergadering van Uw commissie

Op: donderdag 31 januari 2008 van 10.00 tot ca. 17.00 uur

Agenda: Hoorzitting over Anders Betalen voor Mobiliteit.

Genodigden:


10.00 - 11.00 uur: Brancheorganisaties (transport, logistiek en autolease):
1. Dhr. Sakkers Transport en Logistiek Nederland (TLN)
2. Dhr. Toet Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
3. Dhr. Van den Broek Humphreij EVO
4. Dhr. Biesheuvel Vereniging Nederlandse Autoleasebedrijven
5. Dhr. Burgman Bovag-Rai
6. Dhr. Janssen Rai-Vereniging
7. Dhr. P. Bakker TNT

11.00 - 11.45 uur: Overheden:
1. Dhr. Metz Vereniging openbaar vervoer Centrumgemeenten
2. Mw. Baljeu Samenwerkingsverband Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer
3. Dhr. Herrema Gemeente Amsterdam
4. Mevr. Van Haaren-Koopman IPO
5. Dhr. Lamers VNG
6. Dhr. Smit Wethouder Gemeente Den Haag

11.45 - 13.15 uur: Deskundigen:
1. Dhr. Nouwen Nationaal Platform ABvM
2. Dhr. Pieper Hoogleraar E-commerce
3. Dhr. Kok Trans Link
4. Dhr. Molemaker Ecorys research and consulting
5. Dhr. Egeraat Transumo, onderzoeksinstituut Duurzame Mobiliteit
6. Dhr. Werner Neprom
7. Dhr. Koopmans Kennisinstituut voor Mobiliteit
8. Dhr. Verhoef VU vervoerseconoom
9. Dhr. Van Wee TU Delft vervoerskundige
10.Dhr. Boasson Universiteit van Amsterdam en directeur van Quaerendo Invenietis
11.Dhr. Bosma Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid
12.Dhr. Jacobs Hoogleraar computerbeveiliging Nijmegen
13.Dhr. Kohnstamm College Bescherming Persoonsgegevens
14.Dhr. Van de Camp Fontys Hogescholen

13.45 - 15.00 uur: Bedrijfsleven/Consortia:
1. Dhr. Wisse T-Systems Nederland B.V.
2. Dhr. Scholten Movenience
3. Dhr. De Bot NXP
4. Dhr. Vuyk Siemens
5. Dhr. Tip LogicaCMG Nederland B.V.
6. Dhr. M. Huitema IBM Nederland
7. Dhr. Linssen ARS Traffic & Transport Technology
8. Dhr. Lagerweij Twentse Universiteit en directeur Vialis
9. Dhr. Cavanagh East-West e-ticketing BV
10.Dhr. Van Os Transpose consultancy

15.00 - 15.45 uur: Werkgevers- en Werknemersorganisaties:
1. Dhr. Hermans MKB Nederland
2. Dhr. Wientjes VNO-NCW
3. Mevr. Jongerius Vakcentrale FNV
4. Dhr. Paas Vakcentrale CNV

16.00 - 17.00 uur: Automobilisten-, Reizigers- en Milieuorganisaties:
1. Dhr. Van der Vlis ROVER
2. Dhr. Van Assendelft KNMV
3. Dhr. Van Woerkom ANWB
4. Dhr. Grashoff Stichting Pro Auto
5. Dhr. Perk Motorrijders Actie Groep
6. Dhr. Kaper initiatiefnemer van petitie tegen kilometerheffing
7. Dhr. Winkelaar initiatiefnemer van de website www.rekeningrijdenisnieteerlijk.nl
8. Mevr. De Rijk Stichting Natuur en Milieu
9. Dhr. Van Biezen Stichting Natuur en Milieu
10.Dhr. Hurks www.flitsservice.nl

wnd. griffier : I.B. Sneep

Bron: Tweede Kamer agenda


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).