De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:54:11

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Overleg kilometer belasting muurvast

Datum: Thu 29 November 2007

De coalitiepartijen zijn het oneens over de invoering van de kilometerheffing; het overleg zit muurvast. Het kabinet wil morgen een besluit nemen over een eerste proef om automobilisten uit de spits te weren, maar door de onenigheid is het onduidelijk of dat gebeurt. Minister Eurlings wil pas in de volgende kabinetsperiode de volledige kilometerheffing invoeren, maar de PvdA vindt dat veel te laat.

Weken

CDA en PvdA proberen al weken een akkoord te bereiken, maar dat lukt tot nu toe dus niet. Eurlings wil beginnen met een heel bescheiden proef: leaserijders die wegblijven uit de spits, krijgen daarvoor een bonus. Minister Eurlings wil dat leaserijders een kastje in de auto krijgen dat via de satelliet in de gaten houdt waar en hoe laat ze de weg op gaan.

Toverwoord

Spitsmijden is het toverwoord. Wie na de spits gaat rijden krijgt elke dag een paar euro. Eurlings wil klein beginnen, met een paar duizend leaserijders. Als alles werkt kan daar elk jaar een groep bijkomen. Pas in 2012, met een nieuw kabinet, komt er een echte heffing. Vrachtwagens zijn dan de eerste die gaan betalen. Elk jaar daarna komt er steeds een grote groep personenauto's bij, totdat alle auto's meedoen.

Mager

De PvdA vindt het voorstel van Eurlings onvoldoende. Alleen maar belonen is te mager, de PvdA wil dit kabinet al met een heffing komt. Als Eurlings dit plan morgen handhaaft en in het kabinet brengt, lijkt het voor de PvdA moeilijk om dat te aanvaarden. PvdA voorstellen om op korte termijn te gaan heffen, bijvoorbeeld rondom Amsterdam, zijn voor Eurlings echter weer niet te verteren. Zo houden de regeringspartijen elkaar in de houdgreep, en is de oplossing voor morgen nog niet in zicht.

Bron: NOS Journaal


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).