De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:10:20

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Forensen zijn geld spitsheffing kwijt

Datum: Thu 29 November 2007

Door: Onze verslaggevers

AMSTERDAM, donderdag

Automobilisten kunnen fluiten naar het geld dat zij opbrengen voor een eventuele spitsheffing rond Amsterdam. Hoewel de gemeente beweert dat forensen die niet te vaak gebruik maken van de ringweg de heffing op een of andere manier terug krijgen, blijkt de hoofdstad geen idee te hebben hoe de autorijder in de praktijk moet worden gecompenseerd.

Wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer) bevestigt dat hij alle forensen tijdens piekuren wil laten aanslaan voor 14 cent per kilometer. Wie verder dan vijftien kilometer buiten de ringweg A10 woont krijgt een rekening gepresenteerd. Gemiddelde automobilisten zouden volgens Herrema het betaalde bedrag weer terug moeten kunnen krijgen of geïnvesteerd zien in het wegennet of in het openbaar vervoer.

De wethouder heeft zijn tolplan echter volstrekt niet uitgewerkt. Wie de zogenoemde gemiddelde gebruiker is en hoe vaak die in de spits rijdt is niet duidelijk. Evenmin weet Herrema hoe het geld zodanig moet worden rondgepompt dat die gemiddelde rijder er netto niet op achteruitgaat. "Maar als we weten wie het betaalt, dan kunnen we ook weten aan wie het moet worden terugbetaald.

In de Tweede Kamer voelen VVD, PVV, SP en CDA niets voor een lokaal tolplan. SP-Kamerlid Emile Roemer waarschuwt voor een elitespits, waarin alleen bemiddelde mensen nog kunnen meerijden. "Laten we eerst eens zorgen voor een beter alternatief voor de auto, zegt Roemer. CDA-Kamerlid Ger Koopmans heeft grote twijfels of de lokaal opgelegde lasten wel eerlijk terug komen via een lagere wegen- en aanschafbelasting. VVD en PVV zien überhaupt niets in de tolwaanzin.

Volgens werkgeversvoorman Coronel betekent het door de gemeente Amsterdam gewenste experiment met spitsheffing een extra lastenverzwaring van 1500 euro per jaar voor forensen van buiten de stad. "Als Herrema een manier weet om automobilisten terug te betalen, dan komt hij ons al een heel eind tegemoet. Maar ik wil weten hoe dat terugbetalen gaat gebeuren en voorlopig heb ik dat nog niet gehoord.

Morgen beslist het kabinet op welke manier een begin zal worden gemaakt met de kilometerheffing.

Bron: Telegraaf (abonnee gedeelte)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).