De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:45:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kabinet onder druk om kilometerheffing

Datum: Wed 21 November 2007

Het kabinet moet leiderschap tonen en snel kilometerheffing invoeren op de Nederlandse wegen. Dat stelt voorzitter Willem Heeren van Koninklijk Nederlands Vervoer woensdag in Den Haag tijdens het jaarcongres van zijn belangenorganisatie.

Heeren vindt dat de miljardeninvesteringen die nodig zijn voor het spoor, metrolijnen, extra (snel)wegen en extra parkeerruimte bij stations, deels gefinancierd kan worden uit de opbrengst van kilometerheffing. De filerijder krijgt dan de keuze om zijn auto aan de rand van de stad achter te laten, redeneert Heeren.

Milieubelasting

Het kabinet wilde aanvankelijk uiterlijk in 2011 kilometerbeprijzing landelijk invoeren. De bestaande belastingen zouden geleidelijk plaats maken voor een eerlijker heffing die rekening houdt met tijd, plaats en milieubelasting van het voertuig.

Later stelde het kabinet de ambitie bij. Sindsdien heet het dat deze kabinetsperiode een "een eerste uitvoerbare, betekenisvolle en onomkeerbare stap" moet worden gezet op weg naar een landelijke kilometerheffing.

Vorige week bleek dat het kabinet dit eindbeeld pas op zn vroegst voorziet rond 2016.

Verandering

KNV is teleurgesteld over de gang van zaken. De werkgeversorganisatie vindt dat het hoog tijd is voor verandering. "Alleen op die manier worden de werkelijke kosten van het autogebruik zichtbaar en zullen er economische keuzes voor het openbaar vervoer gemaakt worden", voorziet de belangenclub.

Randstad

Koninklijk Nederlands Vervoer vindt dat het kabinet de portemonnee moet trekken om te voorkomen dat de bereikbaarheid van met name de Randstad nog verder verslechtert.

"Er is al jarenlang sprake van onderinvesteringen", zei Heeren. "Die trend moet omgebogen worden, zodat de bereikbaarheid verbetert en er minder milieuschade ontstaat."

Heeren wees erop dat het Rijk in de afgelopen jaren heeft bezuinigd op het openbaar vervoer. Een aantal jaren geleden ging 0,3 procent van het Bruto Nationaal Product naar het ov, nu is dat 0,2 procent.

Geen uitstel

Heeren krijgt steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. "Kilometerbeprijzing duldt geen uitstel", meent de belangenbehartiger van lagere overheden. De VNG vindt verder dat voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het regionale en lokale openbaar vervoer moeten worden teruggedraaid.

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).