De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:31:34

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kamer wil opheldering over kilometerheffing

Datum: Fri 16 November 2007

De Tweede Kamer trommelt verkeersminister Camiel Eurlings op om opheldering te geven over de kabinetsplannen voor een kilometerheffing.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema kreeg donderdag daarvoor de steun van VVD, D66, PVV en SP. Aanleiding is een uitgelekte notitie van Eurlings in De Telegraaf van donderdag dat invoering van zo'n kilometerheffing onbetaalbaar en dus onhaalbaar is. Schandalig en in strijd met het regeerakkoord, stelde Halsema.

'Kilometerheffing niet voor 2016'

De oppositiepartijen vroegen om een spoeddebat, nog deze week of uiterlijk dinsdag, stelde Halsema. Vanwege de overvolle agenda van de Kamer wees Kamervoorzitter Gerdi Verbeet dat laatste af. 'Zodra er gelegenheid is, zal ik het debat plannen', zei ze.

Suggesties van het CDA om Eurlings eventueel aan de tand te voelen aansluitend aan een spoedoverleg met hem over de Zuiderzeespoorlijn later in de middag, wees de oppositie af.

Volgens de uitgelekte notitie kan de landelijke kilometerheffing, bedoeld om de groeiende files in te perken, op zijn vroegst pas in 2016 "volledig operationeel" zijn. Tussenstappen zoals in het regeerakkoord voorzien, zouden van de baan zijn. 'Het heeft er alle schijn van dat rekeningrijden voor de zoveelste keer politiek gesaboteerd wordt', concludeerde Halsema.

De notitie staat vrijdag op de agenda van de ministerraad. Volgens een woordvoerder gaat het echter om niet meer dan een beleidsverkennend stuk, met verschillende opties. Besluiten zijn niet voorzien dan pas tegen het einde van de maand. Eurlings heeft immers de Kamer beloofd voor het debat over zijn begroting voor 2008, dat vanaf 4 december is voorzien, zijn plannen te presenteren.

Bron: Financieel Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).