De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:00:36

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing in 2016

Datum: Thu 15 November 2007

Door: Edwin Timmer

GROTE PROBLEMEN MET AANGEKONDIGDE START

DEN HAAG, donderdag

De kilometerheffing is pas op zn vroegst in 2016 volledig operationeel. Bovendien is een omvangrijke tussenstap deze kabinetsperiode van de baan.

Dat valt op te maken uit een geheime notitie van minister Eurlings (Verkeer), die morgen in de ministerraad wordt behandeld. Tot nu toe werd uitgegaan van een landelijke invoering van de heffing in 2012.

In het stuk zet de CDA-bewindsman vier mogelijke tussenstappen op een rij, die als eerste start kunnen dienen naar de gewenste landelijke kilometerheffing. Het gaat om een basistarief op snelwegen plus een spitsheffing, alleen een spitsheffing op knelpunten, een proef met kilometerbeprijzing via de satelliet of een proef rond Amsterdam (de Noordvleugelvariant).

Het kabinet heeft zich verplicht voor 2011 zon eerste uitvoerbare, betekenisvolle en onomkeerbare stap te nemen. Maar de huidige opties voldoen niet aan de kabinetseisen van lage invoerkosten en het eerlijkheidsprincipe, oftewel een fikse verlaging van de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting (bpm) in ruil voor die nieuwe kilometerheffing.

"Geen van de opties is uitvoerbaar binnen de voorwaarden van het coalitieakkoord, schrijft Eurlings.

De bewindsman acht derhalve een start per 2010 met geen van de opties mogelijk. De onomkeerbare stap waartoe het regeerakkoord hem verplicht, zal Eurlings het makkelijkste kunnen halen via het voorbereiden van alle benodigde wetgeving. Vanaf 2016 zal elke autobezitter een kastje aan boord hebben, waarmee de ritten door een satelliet worden geregistreerd. Dat is volgens Eurlings het einddoel, want iedereen betaalt dan naar tijd, plaats en de milieuvriendelijkheid van de wagen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat weigert commentaar. Eind november presenteert de minister zijn plan.


Breed draagvlak ongewis plan

MINISTER HOOPT OP KM-HEFFING VIA DE SATELLIET

Van onze parlementaire redactie

Verkeersminister Eurlings lijkt zijn hoop te hebben gevestigd op het plan voor de kilometerheffing dat nog het minst is uitgewerkt.

Maatschappelijke organisaties, waaronder het bedrijfsleven en de ANWB, willen graag dat Eurlings begint met pilots waarin kastjes in de auto worden gevolgd door de satelliet. Eurlings is vooral gecharmeerd van het brede draagvlak dat MKBvoorzitter Loek Hermans hem biedt. Dat zou hem kunnen redden uit het moeras waarin de kilometerheffing hem dreigt mee te sleuren.

Belonen

Een satellietsysteem is het meest verregaand, want de techniek is ongebruikt en het plan ongewis. Toch voelt de minister wel voor het belonen van vrijwilligers die de spits mijden. Door zon financiële meevaller kunnen positieve associaties met prijsbeleid ontstaan, aldus Eurlings.

Als het kabinet de landelijke snelwegenvariant kiest, inclusief een spitstaks, klopt het automobilisten evenmin extra geld uit de zak. Met deze techniek op basis van poortjes die een kaartje in de auto aflezen, kan de motorrijtuigenbelasting met een kwart omlaag. Op snelwegen dalen de files met 45%, over alle wegen gemeten is dat een kwart. Het is de meest uitvoerbare variant.

Neutraal

Twee andere opties, spitsheffingen rond grote steden of alleen rond Amsterdam, betekenen een lastenverzwaring voor de automobilist, zo waarschuwt Eurlings. En dat gaat lijnrecht in tegen de afspraak met de commissie-Nouwen dat de invoering de automobilist niets extra mag kosten.

Het ministerie van Financien zou, vanwege die extra inkomsten, wel oren hebben naar deze twee spitsheffingen.

Bron: Telegraaf (abonnee gedeelte)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).