De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
22:56:53

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Baten kilometerheffing goed voor doorstroming

Datum: Mon 10 September 2007

De files op de weg zullen afnemen met de invoering van zowel een kilometer- als een zogenoemde spitsheffing. De doorstroming is echter het meest gebaat als de opbrengst van de heffingen gestoken wordt in de aanleg van wegen.

Er zijn dan wel nadelen voor het milieu en de verkeersveiligheid.

Dit concludeert het Ruimtelijke Planbureau (RPB) in een studie, getiteld Beprijzing van het wegverkeer. De effecten op doorstroming, bereikbaarheid en economie. Verkeersminister Camiel Eurlings krijgt maandag het eerste exemplaar overhandigd. Hij buigt zich momenteel over een eerste stap die moet leiden tot wegbeprijzing.

Vast bedrag

Het planbureau onderscheidt drie heffingen. De eerste is een vlakke kilometerheffing (van 3,4 eurocent) ofwel een vast bedrag per afgelegde kilometer, die tot enige verbetering van de doorstroming in de spits leidt.

Daarnaast is er een kilometerheffing met een congestie- of spitsheffing op drukke wegen (van 11 eurocent). Dan zal de doorstroming "duidelijk beter worden dan bij de vlakke kilometerheffing alleen", stelt het RPB. Het woon-werkverkeer en vooral het zogenoemde sociaalrecreatieve verkeer zullen in deze variant "nog iets meer afnemen".

Tijdwinst

Opmerkelijk in deze variant is dat veel werknemers de spitsheffing te hoog vinden vergeleken met de tijdwinst die zij in het woon-werkverkeer kunnen behalen. Ondanks dat werkgevers deels (ruim een derde) de kosten zullen vergoeden, zoals het RPB veronderstelt.

Voor het zakelijk verkeer en het vrachtverkeer heeft deze variant ,uitgesproken positieve gevolgen" op de regionale economie en op het milieu.

Investeren

In de derde variant geeft het rijk de opbrengst van de kilometer- en de spitsheffing terug aan de burgers door gericht te investeren in infrastructuur, namelijk door de zwaarst belaste wegvakken te verbreden.

Welvaart

Alle weggebruikers profiteren ervan, maar volgens het planbureau zijn er negatieve effecten voor het milieu en de verkeersveiligheid. Niettemin zal in deze optie de welvaart het beste van af komen.

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).