De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:23:02

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing onzeker

Datum: Thu 30 August 2007

Door: Edwin Timmer

Laat Nederland Rijden

DEN HAAG - Getreuzel van het ministerie van Financiën brengt het draagvlak voor de kilometerheffing in gevaar. Daarmee dreigt één van de belangrijkste instrumenten tegen files zijn uitwerking te verliezen.

Dat vreest Paul Nouwen, voorzitter van het platform dat de kilometerbeprijzing in 2005 op een presenteerblaadje aan het kabinet overhandigde. Het geeft hem 'een slecht gevoel' dat het ministerie " vooral bezig is met het bedenken van nieuwe autobelastingen" zoals de slurptaks voor benzinezuipers en hogere parkeertarieven voor milieuvervuilende diesels. "De rem zit erop."

In plaats daarvan moet Financiën juist per 2008 de motorrijtuigenbelasting fors beginnen te verlagen. "Met zeker een kwart. Maar in de wandelgangen hoor ik veel te lage percentages. Straks gelooft de bevolking er niet meer in, omdat het lijkt op één grote lastenverhoging."

Via de kilometerheffing betaal je voor het gebruik, en niet meer voor het bezit van de heilige koe. "Het zijn juist vervoerders die meer gaan betalen, niet de burgers die weinig rijden."

"Een beetje droevig" is Nouwen omdat er sinds 2005 "zand in 't politieke motortje" loopt. In het regeerakkoord staat wel dat dit kabinet een begin maakt met invoering van de km-heffing, maar minister Bos van Financiën stelde onlangs ook dat invoering wel in twee delen kan.

"Maar we hebben de zorgwet of de euro toch ook niet in twee keer ingevoerd?", zegt Nouwen. "Het laadt de verdenking op je dat je het einddoel, een nationaal systeem voor alle wegen, niet wilt uitvoeren." Het systeem in 2012 eerst alleen op snelwegen invoeren, kan volgens de jurist ook niet, omdat de gratis B-wegen dan volledig vastlopen.

Het platform Nouwen heeft nooit beweerd dat alleen een km-heffing alle files zal oplossen. "Maar met uitbreiding van het wegennet en een beter openbaar vervoer helpt dit Nederland bereikbaar te houden. En dat is hard nodig om interessant te blijven als vestigingsplaats voor bedrijven."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).