De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:58:00

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Goeie actie van De Telegraaf met 'Laat NL rijden'

Datum: Tue 28 August 2007

Door: Paul Lieben

Netelenbos, waar blijft toch het Verkeersplan-plus? Bijna zeven jaar geleden richtte ik me in Trouw tot de toenmalige PvdA-minister van Verkeer en Waterstraat, met een pleidooi om voor de verandering eens wat geld in meer wegen te steken, in plaats van al het geld naar het openbaar vervoer te sluizen. In de zeven jaar sindsdien is er niet of nauwelijks iets veranderd. Met als gevolg dat de Telegraaf nu een offensief Laat NL Rijden! is gestart.

Reizigerstribunaal

Sommige Kamerleden wilden destijds een vergoeding voor treinreizigers bij vertragingen, en bepleitten de komst van een Reizigerstribunaal. Ik vroeg me toen af of automobilisten in de file dan ook een dergelijke filevergoeding zouden krijgen. Daarbij vond (en vind) ik dat belastinggelden (BPM, accijnzen, wegenbelasting) eindelijk eens besteed zouden moeten worden aan wegen en infrastructuur, waarvoor ze ooit in naam geheven werden. Eerder had ik contact met een redacteur van de Volkskrant, aan wie ik het stuk eveneens had aangeboden. Ik kon toch niet serieus menen dat er meer wegen moesten komen? Nederland zou al een van de landen met verhoudingsgewijs de meeste wegen ter wereld zijn. Ik zei dat dat niet zo vreemd was, gezien de bevolkingsdichtheid en het welvaartspeil. Die reactie was natuurlijk weer te kort door de bocht, voor een medium dat liever languit de vangrails in gaat.

Wereldvreemde houding

Die wereldvreemde houding bij politici en journalisten verklaart wel waarom de omvangrijke fileproblematiek in de media hooguit goed doorkwam bij de dagelijkse filemeldingen op de radio. De meesten politici en journalisten worden niet met de dagelijkse problematiek van de vertegenwoordiger, de vrachtwagenchauffeur en de forens geconfronteerd. Daarom is het een goede zaak dat de Telegraaf een offensief is gestart. Wat een verademing, eindelijk eens een hoogleraar in de Telegraaf die verstandige dingen zegt en vaststelt dat er gewoon meer wegen moeten komen. En journalisten die aandacht hebben voor de economische schade die oploopt tot één miljard euro.

Moord en brand

Ongetwijfeld zal links Nederland moord en brand schreeuwen, dan wel zwijgen. Links bepleit altijd solidariteit met van alles en iedereen, maar niet met de inmiddels fileresistente vrachtwagenchauffeur en andere hardwerkende mensen. Maar misschien dat progressief Nederland eens kan nadenken over solidariteit met hun eigen achterban. Want links schijnt te vergeten dat die als consument uiteindelijk de prijs betaalt. Letterlijk, in de winkel. De vervoerders moeten vroeg of laat hun extra kosten doorberekenen. Dit leidt ertoe dat producten onnodig duur zijn. Normaal tamboereert links Nederland op 'koopkrachtplaatjes' tot ver achter de komma, maar dit laten ze gemakshalve maar even liggen. Jammer dat dat even tientallen jaren moet duren.

Bron: Elsevier


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).