De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:58:42

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Mobiliteitsbalans 2008

Datum: Sat 23 June 2007

Het tijdverlies in files op het Nederlandse hoofdwegennet neemt sneller toe dan de verkeersomvang; respectievelijk 53% tegen 13% in de periode 2000-2006. Dat is vooral zichtbaar tijdens de spits op de wegen rond de grote steden in de Randstad.

Doordat die wegen al heel intensief worden gebruikt, leidt een geringe toename van het verkeer tijdens de spits dan al snel tot extra file. Daarnaast duren de spitsen steeds langer en wordt het ook buiten de spits steeds drukker.

Dat staat in de Mobiliteitsbalans 2008 die vandaag is verschenen. Ieder jaar onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) hoe het staat met de mobiliteit in Nederland. De Mobiliteitsbalans 2008 staat in het teken van congestie. Er worden verklaringen gegeven voor de ontwikkeling van de congestie in Nederland. Ook is een vergelijking gemaakt tussen de Randstad en drie vergelijkbare stedelijke gebieden én is de congestie in andere sectoren onder de loep genomen.

Meer file

Op de snelwegen in de Randstad is er meer reistijdverlies. De verkeersomvang buiten de Randstad groeit echter sterker dan in de Randstad. Het gaat dan vooral om de wegen in Gelderland en Noord-Brabant die op de Randstad zijn gericht. Files en vertragingen leveren economische schade op; de totale kosten in 2007 worden geschat op 2,7 á 3,6 miljard euro.

De Randstad in vergelijking met ...

Het KiM heeft de Randstad vergeleken met andere stedelijke regios in Europa; het Ruhrgebied, de Vlaamse Ruit en de Engelse North West regio. Daaruit blijkt dat het hoofdwegennet in de Randstad niet alleen per vierkante kilometer aanzienlijk meer rijstroken heeft, maar ook intensiever wordt gebruikt door meer autos en dat daardoor de kans op vertragingen ook het grootst is. Andere oorzaken voor congestie zijn het grote aantal op -en afritten en een beperkt onderliggend wegennet waardoor de druk op het hoofdwegennet groot is in vergelijking met de andere regios. Daar zijn juist meer parallelverbindingen beschikbaar waardoor automobilisten kunnen kiezen voor alternatieve routes.

In de Randstad wordt niet vaker gebruik gemaakt van de auto dan in de andere onderzochte stedelijke gebieden. Integendeel! Alle inwoners van de Randstad rijden samen 33 miljard kilometers per jaar; dat betekent 14 kilometer per dag per persoon. De inwoners van de andere regio reizen 20 kilometer per dag. Minder dan de helft (47%) van de Randstedelingen verplaatst zich in de auto tegenover 60% in de andere gebieden.

De maatregelen van de overheid

De afgelopen jaren heeft de overheid verschillende maatregelen genomen:

 • de aanleg van spits- en plusstroken, nieuwe wegen en wegverbredingen.
 • verkeers- en incidentenmanagement en verkeersinformatie.

  Waren die niet genomen dan was het reistijdverlies met 66% gegroeid in plaats van met 53%.

  Over het KiM

  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses. Het KiM richt zich op alle vormen van mobiliteit.

  Bron: Verkeer en Waterstaat


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).