De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:53:16

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


VVD dreigt met intrekken steun kilometerheffing

Datum: Tue 19 June 2007

De VVD dreigt de steun voor de kilometerheffing in te trekken. Reden voor het intrekken van de steun is het niet verlagen van de lasten voor automobilisten. Dat stelde VVD-fractievoorzitter Mark Rutte dinsdag in het debat over de beleidsplannen van het kabinet.

De VVD steunde in het vorige kabinet de invoering van een kilometerheffing, mits autorijders niet meer zouden gaan betalen. Volgens Rutte houdt dit kabinet zich niet aan deze afspraken door de voorgenomen invoering van de 'slurptax', de heffing voor auto's die veel benzine verbruiken, en de hogere parkeertarieven in de grote steden.

Bij de kilometerheffing betalen automobilisten per gereden kilometer. De VVD ging akkoord met de invoering hiervan onder de voorwaarde dat de auto geen 'melkkoe' zou worden. Volgens Rutte is dat nu wel het geval.

Ook stelde de VVD de voorwaarde dat de kilometerheffing ineens zou worden ingevoerd. Het kabinet breekt die belofte nu door de 'stapsgewijze invoering van de kilometerprijs', aldus de fractievoorzitter.

Kilometerheffing

Het autobezit wordt niet meer belast, maar het gebruik. Minister van Verkeer Camiel Eurlings wil de heffing gefaseerd invoeren. De wegenbelasting en aanschafbelasting wordt dan afgeschaft.

Bron: De Pers


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).