De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:42:01

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing onomkeerbaar

Datum: Thu 14 June 2007

De eerste onomkeerbare stappen naar een kilometerheffing worden de komende jaren genomen. Mogelijk wordt niet het hele systeem al in deze kabinetsperiode ingevoerd. Dat zei PvdA-leider en minister van Financiën Wouter Bos donderdag bij de presentatie van het beleidsprogramma voor de komende vier jaar.

Woensdag lekte al uit dat kilometerbeprijzing waarschijnlijk gefaseerd wordt ingevoerd en niet ineens. Bos besprak het thema de afgelopen maanden met minister van Milieubeheer Jacqueline Cramer (PvdA) en van Verkeer Camiel Eurlings (CDA). Zij hebben geconcludeerd niet te snel te grote risico's te willen lopen, omdat de technologie nog niet rijp zou zijn.

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam en het ministerie van Verkeer de mogelijkheden onderzoeken voor de invoer van kilometerheffing rond de hoofdstad. De gemeente wil in 2010 als proeftuin dienen voor een landelijke invoering van het systeem. Eurlings verzette zich eerder tegen lokale initiatieven om te beginnen met kilometerheffing.

Zonder fasering zou Eurlings mensen voor de gek houden, zei hij. "Dan staan we aan het einde van de rit met lege handen, daar heb ik geen zin in." Eurlings zei ook op lange termijn meer rails te willen aanleggen. "Op korte termijn moeten we met kunst en vliegwerk de spoorcapaciteit vergroten." Hij heeft de afgelopen honderd dagen geleerd dat de voorspelbaarheid van vertragingen erg belangrijk is. Volgens hem wordt driekwart van de treinvertragingen niet goed gecommuniceerd, zodat reizigers niet weten waar ze aan toe zijn. Ook voor automobilisten is een voorspelbare reistijd volgens hem van groot belang.

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam en het ministerie van Verkeer de mogelijkheden onderzoeken voor de invoer van kilometerheffing rond de hoofdstad. De gemeente wil in 2010 als proeftuin dienen voor een landelijke invoering van het systeem. Eurlings verzette zich eerder tegen lokale initiatieven om te beginnen met kilometerheffing.

Noot: Maatregelen om files terug te dringen, zijn gedoemd te mislukken. Daarmee stevent Nederland af op een verkeersinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Vrom.

Bron: De Pers


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).