De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:39:20

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing Amsterdam in 2010

Datum: Fri 18 May 2007

Amsterdam en het ministerie van Verkeer leggen de laatste hand aan een onderzoek om in 2010 op de wegen rond de hoofdstad kilometerheffing mogelijk te maken. De gemeente zet alles op alles om als proeftuin voor de landelijke heffing te dienen.

Er ligt nog een aantal alternatieven op tafel. Mogelijk komt er kilometerheffing op de volledige ring A10 of alleen op de wegen die naar de A10 leiden, vertelt Germa Bakker van de Dienst Infrastructuur en Verkeer en Vervoer van Amsterdam. De bedoeling is dat automobilisten worden gevolgd met satelliettechnologie, zoals GPS. Minister Camiel Eurlings (Verkeer) verzette zich eerder tegen lokale initiatieven. Hij wil voorkomen dat elke gemeente het wiel uitvindt en de automobilist straks met allerlei verschillende kastjes in zijn auto zit.

Als het aan Amsterdam ligt, gebeurt dat niet, stelt wethouder Herrema van verkeer. De hoofdstad wil namelijk met hetzelfde systeem aan de slag dat later in heel Nederland wordt ingevoerd. Minister Eurlings heeft Amsterdam nog geen toezeggingen gedaan. Dat hij meewerkt aan een onderzoek om daar de kilometerheffing in te voeren, zegt volgens zijn woordvoerder niets. "Of we beginnen met een proef in een regio, en zo ja waar, is echt nog niet bekend.

Maar wethouder Herrema waarschuwt dat de files dringend moeten worden aangepakt. "Het is echt vijf voor twaalf. Wij beginnen liever gisteren dan vandaag met de kilometerheffing. Volgens de wethouder wordt driftig nagedacht over creatieve oplossingen om de automobilist niet op extra kosten te jagen. Dat is nodig zolang de BPM en motorrijtuigenbelastingen nog niet definitief zijn verdwenen.

De minister streeft ernaar om uiterlijk in 2011 een begin te maken met de invoering van de kilometerheffing.

Bron: Algemeen Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).