De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:44:37

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rapport VROM: verkeersinfarct onafwendbaar

Datum: Mon 14 May 2007

Welke maatregelen er ook komen, Nederland stevent af op een ernstig verkeersinfarct in en rond de steden. Dat blijkt uit onderzoek van VROM, dat RTL Nieuws in handen heeft.

Kilometerheffing

De kilometerheffing zal geen files oplossen. De drukte op de wegen neemt alleen maar sterk toe, staat in de Verkenning Ruimtelijke Opgaven. Het onderzoek is bedoeld voor minister Cramer en richt zich op de periode 2020-2040.

Parkeerplaatsen

Volgens het onderzoek breiden de files op de snelwegen zich uit en lopen ook de op- en afritten vast. Bovendien komt er in de grote steden een nog schreeuwender tekort aan parkeerplaatsen. Ondergronds parkeren wordt geadviseerd als oplossing.

Verdubbeling

De oorzaak is een verwachte snelle groei van het aantal auto's. Nu telt Nederland 6,5 miljoen auto's; in de prognose is het meest voorzichtige scenario een groei van 20%, naar 7,7 miljoen. Het worst case scenario gaat zelfs uit van een verdubbeling, naar 12 miljoen auto's rond 2040.

Vergrijzing

De redenen voor die groei zijn de groeiende welvaart en de vergrijzing. De nieuwe generatie ouderen zal veel vaker een auto rijden dan de huidige, blijkt uit het onderzoek. Reizen met de trein zal niet toenemen. Ook dat is een gevolg van de vergrijzing, want de ouderen van de toekomst mijden straks trein.

Groei luchtvaart

Verder blijkt uit het onderzoek dat de luchtvaart in Nederland nog een enorme groei zal doormaken. Het aantal passagiers dat via Schiphol reist, stijgt van 40 miljoen in 2003 naar 80 miljoen in 2020, en daarna tot meer dan 130 miljoen in 2040.

Dit komt omdat vliegtickets goedkoper worden door meer marktwerking. Het huidige aantal vliegtuigbewegingen van 393.000 loopt op naar 650.000 in 2020 tot 1.050.000 in 2040.

Geluidscapaciteit

Als het huidige beleid wordt voortgezet zal in 2020 de geluidscapaciteit beperkend zijn voor de groei van Schiphol. Ook als de groei binnen de geluidsgrenzen blijft, zal er in de regio nog een forse toename van bedrijvigheid, verkeer en vervoer, woningvraag en luchtvervuiling zijn. De infrastructuur zou zó ingericht moeten worden dat de groei van Schiphol daardoor niet geremd wordt.

Bron: RTLNieuws.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).