De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:01:59

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Overheid schuld aan groei van filedruk

Datum: Tue 03 April 2007

Meer gebruik provinciale wegen voorkomt congestie

De overheid mag de hand in eigen boezem steken. Ondanks de meest uiteenlopende plannen van politici, is de filedruk het afgelopen kwartaal tot een recordhoogte gestegen. De VerkeersInformatieDienst telde bijna twintig procent meer verkeerscongesties dan vorig jaar over dezelfde periode. Meer dan driekwart van de bijna drieduizend deelnemers aan onze Stelling van de Dag wijst de beschuldigende vinger richting Den Haag.

Wat doen we in Nederland verkeerd in vergelijking met de ons omringende landen? Een ruime meerderheid van 56 procent van de ondervraagden meent dat het fileleed in de buurlanden veel minder groot is dan bij ons. Volgens 40 procent komt dat vooral door een beter gebruik van het provinciale wegennet, waardoor het verkeer op de snelwegen wordt ontlast. Met name Frankrijk met de zogenoemde Bison Futé-routes en Duitsland weten zo ernstige congesties te voorkomen. "In Nederland word je vrijwel altijd naar de snelweg geleid. Provinciale wegen zouden een goed alternatief zijn, zolang de doorstroming rond de steden en dorpen goed is geregeld, schrijft een lezer.

De deelnemers zijn het er bijna unaniem (91 procent) over eens dat de overheid meer moet dan aan filebestrijding. Volgens 62 procent heeft het rijk te laat ingespeeld op de ontwikkeling (demografie, eigen autobezit, etc.). In opvallend veel gevallen wordt voorgesteld het openbaar vervoer gratis te maken. De aanleg van extra rijstroken scoort toch het hoogst met 64 procent. Op de tweede plaats wil 48 procent dat het openbaar vervoer wordt verbeterd, terwijl 40 procent veel voelt voor een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens.

"Een mentaliteitsverandering bij de mensen is ook belangrijk. We moeten gewoon wat minder zeuren en elkaar de ruimte geven. Kortom: wees wat socialer zoals bijvoorbeeld de Duitsers, aldus een van de respondenten.

"In Denemarken en Zweden mag je gewoon over de vluchtstrook rijden bij drukte. Dat zou hier toch ook moeten kunnen. Opgelost files, valt een ander bij.

Werk

Bijna twee derde van de deelnemers gaat met de auto naar het werk. Hoewel een totaalaantal files van 300 kilometer per dag eerder regel dan uitzondering is, raakt 58 procent van de automobilisten daar niet aan gewend. Voor 86 procent zijn de verkeersopstoppingen geen reden om over te stappen op het openbaar vervoer. Ruim 11 procent zegt nooit in de file te staan en slechts 2 procent overweegt de auto thuis te laten staan ten gunste van bus, trein of tram.

Kilometerheffing

Het voornemen van het kabinet om in 2011 kilometerheffing in te voeren vindt geen genade in de ogen van 86 procent van de deelnemers. Volgens deze grote groep helpen prijsmaatregelen in het geheel niet om de automobilist uit zijn auto te krijgen. Wat wel enige soelaas zou kunnen bieden is de gratis verstrekking van een klein motorrijbewijs tot 125 cc bij het autorijbewijs. Vrij veel deelnemers storen zich ook aan de trage heropenstelling van rijstroken na een ongeluk. "Dat zou veel sneller moeten kunnen. Anderen zien weer meer in de bevordering van telewerken of flexwerken. "Veel bedrijven zijn echter nog conservatief. Ze zouden moeten inzien dat de werknemer meer produceert achter zijn computer thuis, dan in de file. Bovendien scheelt het weer aan vergoedingen voor woon-werkverkeer.

Bron: Telegraaf (abonnee gedeelte)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).