De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:03:32

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Provincies strijden voor eigen belasting

Datum: Tue 06 March 2007

Door: Pieter Lalkens

Meer burgers moeten meebetalen

AMSTERDAM - De provinciale overheden willen met het kabinet harde afspraken maken over nieuwe mogelijkheden om zelf belasting te heffen. De huidige inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting dreigen te verdwijnen. Eén van de opties is een ingezetenenbelasting. Daardoor zullen alle inwoners moeten meebetalen aan de provinciale begrotingen. Nu dragen alleen eigenaren van personenauto's en motoren belasting af aan de provincie. Een andere mogelijkheid is een provinciale toeslag op de inkomstenbelasting.

'We willen op korte termijn duidelijkheid van het kabinet over nieuwe fiscale bevoegdheden van de provincies', zegt Ronald Frederiksz, coördinator financiën van het interprovinciaal overleg. Het ipo is het samenwerkingsverband van de twaalf provincies. 'Inmiddels zijn we gesprekken begonnen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.'

De discussie over de fiscale bevoegdheden van de provincie is in een stroomversnelling geraakt, omdat het nieuwe kabinet de kilometerheffing versneld per 2010 wil invoeren. Bij de kilometerheffing komt de motorrijtuigenbelasting te vervallen en daarmee ook de provinciale toeslag op de motorrijtuigenbelasting. Deze opcenten zijn met een opbrengst dit jaar van euro 1,2 mrd de belangrijkste inkomstenbron van provincies.

'De autonomie van de provincies op belastinggebied moet absoluut blijven bestaan', zegt Marc Calon, gedeputeerde financiën van de provincie Groningen, aan de vooravond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting bij gemeenten is voor hem een schrikbeeld. 'Het is schandalig hoe de gemeente aan autonomie op belastingterrein heeft verloren.'

Voor de provincies is een zelfstandige fiscale bevoegdheid cruciaal om eigen beleid te kunnen voeren. Een ingezetenenheffing heeft als voordeel dat de grondslag breder is. 'Nadeel is dat de belasting veel zichtbaarder is en dus meer weerstand oproept', zegt gedeputeerde financiën Herman Vrehen van de provincie Limburg.

De provincies rechtvaardigen hun eis van een zelfstandig belastinggebied ook vanwege het streven van het kabinet om provinciale overheden euro 800 mln meer te laten bijdragen aan rijksdoelen. Dat geld moet nu uit de ruime reserves van de provincies komen.

Bron: Financieel Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).