De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:17:19

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Vertraging Galileo bedreigt rekeningrijden

Datum: Mon 05 March 2007

Door: Mick de Neeve

Het Europese Galileo-navigatiesysteem lijkt door onenigheid tussen exploitanten vertraging op te gaan lopen. Het systeem moet binnen drie jaar compleet zijn, maar de zakelijke problemen zouden zo ernstig zijn dat het streven om in 2011 rekeningrijden in te voeren, in gevaar komt.

De regering wil vanaf 2011 een kilometerheffing voor automobilisten invoeren, ter vervanging van de wegenbelasting. Om na te gaan hoeveel er met de auto wordt gereden, wordt daarbij een beroep gedaan op de gegevens van het Galileo-systeem. Hiertoe dienen auto's uiteraard met satellietapparatuur te worden uitgerust, wat overigens tot gevolg heeft dat de overheid de gangen van bestuurders, denk bijvoorbeeld ook aan snelheidsgegevens voor het justitiële apparaat, tot in detail kan bijhouden.

De nu ontstane problemen rondom de exploitatie zouden zo groot zijn dat de kersverse minister voor Verkeer Camiel Eurlings aan de Tweede Kamer heeft gemeld dat de tijdige invoering van het rekeningrijden gevaar loopt. Eurlings gaat de kwestie op Europees niveau aankaarten om te zorgen dat er vaart wordt gezet achter de onderhandelingen over de contracten. De problemen zouden volgens Duitse spelers in de industrie zelfs zo ernstig zijn dat er voor vertraging tot 2014 wordt gevreesd. Dat het om zakelijke en niet om technische moeilijkheden gaat wordt door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bevestigd, die aangeeft dat het project gewoon op schema ligt en 'vrijwel alle dertig satellieten binnen vier jaar op hun plek hangen'. Het uit vier stuks bestaande basissysteem is volgens ESA uiterlijk in 2009 operationeel.


Noot:

Galileo is de Europese versie van GPS. Er gaat geen bitje data van de gebruiker naar de satelieten. De rol van galileo is alleen die van plaatsbepaling. Het kastje in je auto weet echter wel precies waar je bent. Het wordt wel zorgwekkend als de overheid die info ongevraagd kan uitgelezen.

Het project galileo net zo goed vervangen worden door GPS, ware het niet dat het pentagon GPS op ieder gewenst moment uit kan zetten.

Bron: Tweakers.Net


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).