De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:07:35

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Verkeerskundigen: files niet op te lossen

Datum: Sat 03 March 2007

Door: Een onzer redacteuren

De files in Nederland zijn met verkeerskundige en infrastructurele maatregelen niet op te lossen. Ook betalen per kilometer zal de files niet doen verdwijnen, zo blijkt uit een inventarisatie vandaag in het maandblad M.

Het vorige kabinet had zich ten doel gesteld het aantal files met ruim een derde te verminderen. In werkelijkheid zijn ze sinds die belofte met een kwart toegenomen. Toch denkt minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) de doelstellingen nog te bereiken: 40 procent minder congestie in 2020 dan in het jaar 2000 en de garantie dat 95 procent van alle reizigers een betrouwbare reistijd heeft.

Van belang is volgens de minister een combinatie van maatregelen: nieuwe wegen, betere benutting van bestaande wegen en betalen per kilometer. "Alleen het hele pakket aan bouwen, benutten en beprijzen kan ervoor zorgen dat de filezwaarte op het niveau van 1992 uitkomt en concreet een daling inhoudt ten opzichte van nu, zegt Eurlings vandaag in deze krant.

Het oplossen van files is eigenlijk onmogelijk, zeggen verkeerskundigen, omdat er elk jaar opnieuw méér autokilometers worden gereden. In de periode tussen 1990 en 2005 is het personenvervoer in kilometers met 26 procent toegenomen. De auto is daarbij verreweg het favoriete vervoermiddel. Van alle verplaatsingen gaat 62 procent per auto en slechts 5 procent met het openbaar vervoer.

Bovendien lokt het oplossen van files gedrag uit dat files opnieuw doet ontstaan, zegt Serge Hoogendoorn, hoogleraar verkeersstroomtheorie en -simulatie aan de TU Delft. "Op dit moment staan mensen vroeger op en vertrekken eerder naar hun werk om een file te vermijden. Stel nu dat je de file wegneemt, dan is het effect daarvan dat mensen langer blijven slapen. Vervolgens kruipen deze mensen weer terug naar de spits.

De invoering van de kilometerprijs ligt voor de hand, vinden verkeerskundigen. Het kabinet wil dat in 2011 doen. Door de kilometerheffing zal de automobiliteit met 10 procent minder groeien, zo is de verwachting.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).