De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:32:59

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


km-heffing is meer dan alleen de kosten

Datum: Wed 21 February 2007

Door: Tipo

In reaktie op wat Martijn schreef: "Nogmaals, dat hele big brother idee staat te ver bij mensen vandaan. Laat ze nou eens doordrongen raken dat het ze alleen maar geld gaat kosten."

Het kostenverhaal van km-heffing klopt niet. Daar heb je gelijk in. Maar dat is niet het hele verhaal.

Laat ik eerst de kosten schetsen: KM-heffing wordt of kostenneutraal, of budgetneutraal ingevoerd. Dat betekent dat het of duurder wordt voor iedereen, of dat er minder budget komt voor infrastructuur.

Het verschil is:

 • De implementatiekosten (2,2G )
 • De uitvoeringskosten (5% van de opbrengst = 310M euro/jaar )
 • Btw over MRB (500M euro/jaar )

  Ter indicatie: we hebben het hier over een bedrag waar je ook 2000 kilometer spitsstrook van kunt aanleggen. Dus het systeem is er duidelijk niet om de files op te lossen, want dan zou je logischerwijs dat geld aan infrastructuur besteden.

  De meerkosten door het systeem zijn per gemiddelde automobilist: 315 euro eenmalig + 115 euro/jaar (Dan ga ik er van uit dat aan de eisen van de Commissie Nouwen wordt voldaan, wat nog maar de vraag is).

  Ter info:

 • de gemiddelde MRB per automobilist is 385 Euro/jaar.
 • de gemiddelde BPM per automobilist is 500 euro per jaar.

  Goed, het kostenverhaal klopt niet. Dat is duidelijk.

  Wat krijg je daar voor terug?

  Een kastje met Galileo-chip waarvan de positie d.m.v. GPS en Galileo-satalieten wordt bepaald.

  Wat gebeurt er met dat kastje?

 • Het kan dienen als Black-Box, wat van belang is voor verzekeraars. Rijgedrag wordt bewuster omdat het geregistreerd wordt, zo is het idee van de EU.
 • Het kan dienen als tachograaf voor personenvoertuigen. Overschreiding van aantal rij-uren kan beboet worden. Dat levert weer nieuwe mogelijkheden voor het boete apparaat.
 • Het kan - bij een ongeluk - de exacte locatie van het voortuig aan de de alarmcentrale doorgeven, welke direct kan worden doorgeseind naar de ambulance of trauma-helicopter. Dat is wel een selling point. Een EU-commisaris van verkeer heeft al uitgerekend dat dat 2500 verkeersslachtoffers per jaar in de EU kan voorkomen. Hoe die dat heeft uitgerekend is niet bekend.
 • Het kan een automatische piloot-functie in autos mogelijk maken, om de doorstroming op veilige wijze te bevorderen.
 • Het is Europees. Dus ook de Joegoslaven en Roemenen weten op de meter nauwkeurig waar je zit, fijn als ze het op je gemunt hebbenChina heeft ook alle gegevens al van het Galileoproject, omdat ze participeren in het project. Dus Mao kijkt ook mee. De VS heeft al aangetoond de Galileogegevens te kunnen kraken en beschikken dus ook over de exacte locatie tot op de meter nauwkeurig van alle kentekens zodra kilometerheffing is ingevoerd. Denk daar maar eens over na. Als je de nederlandse overheid vertrouwd, vertrouw je dan ook alle overheden van de wereld?
 • 100% snelheidscontroles zijn vanuit EU-beleid onontkoombaar zodra de kilometer-kastjes er zijn. (eventueel op vrijwillige basis uitgevoerd door verzekeraars ) Het hele Galileo-project is op basis van dit soort opties aan de EU-overheden verkocht.
 • Het kastje verstrekt File-informatie en Navigatie-opties (dat is het buying-point voor de eindgebruiker)
 • km-heffing naar plaats, tijd en milieuklasse wordt met dit systeem uitgevoerd, want anders zijn er miljarden voor niks aan het Galileo-project besteed.
 • parkeerboetes, parkeertarieven in parkeergarages en parkeervergunningen kunnen direct geind worden, zonder dat daar een parkeerwachter aan te pas komt.
 • In het kader van terrorisme kunnen alle verkeersgegevens lang bewaard worden.

  In 2011 is het Galileo-project gereed. Toevallig he?

  Ik geloof er niks van dat dit niet dicht bij mensen staat.

  De discussie over km-heffing gaat volgens sommigen over file-leed en een paar honderd euro. Wel, het helpt niet tegen fileleed en het kost een hele smak geld. Maar wat ik zelf het ergste vind is dat straks tot in China tot op de meter nauwkeurig te bepalen is waar ik zit, hoe hard ik rij, waar ik heen rij, hoe vaak ik rij, etcetera. Dat is iets wat je moet vrezen.

  Ver van je bed?

  Bron: FlitsService.nl


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).