De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:02:44

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rekeningrijden: Betaalverkeer

Datum: Tue 20 February 2007

Nieuwe kabinet wil versneld het weggebruik beprijzen. Een duur plan zonder enige garantie

Eerst betalen, en dan zien of de garage de reparatie uitvoert. Daar trapt een beetje automobilist niet snel in, of toch? Het oude en het nieuwe kabinet gedragen zich bij de plannen voor invoeren van rekeningrijden namelijk als een malafide garagehouder. Er zijn geen deugdelijke garanties dat files drastisch afnemen, geen harde afspraken om de opbrengsten te bestemmen voor infrastructuur. Eén zekerheid is er wel: de techniek plus uitvoering wordt peperduur.

Het nieuwe kabinet wil volgens het regeerakkoord tussen nu en 2011 het beprijzen van weggebruik versneld invoeren, een jaar eerder dan was afgesproken. Om 'draagvlak' te vinden, is in 2005 een gedifferentieerd systeem van afrekenen bedacht. Plaats en tijd van rijden, plus type auto naar milieuvriendelijkheid bepalen de prijs. Ofwel: wie dagelijks in de spits naar zijn werk gaat als forens en in een tweedehands auto rijdt het laatste doen twee van de drie automobilisten is het duurste uit.

Minder files, een schoner milieu. Daar kan niemand tegen zijn. Helaas, de praktijk is dat veel mensen geen keuze hebben, zelfs als ze het milieu een handje willen...

... (de rest van dit artikel staat op het abonnee-deel van Elsevier).

Bron: Elsevier (jaar 63, week 8)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).