De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
00:57:43

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Peijs: voer rekeningrijden niet te snel in

Datum: Mon 19 February 2007

Door: Hans Verbraeken

Vertrekkend verkeersminister Karla Peijs waarschuwt het nieuwe kabinet voor overhaaste invoering van kilometerbeprijzing. Het gevaar bestaat dat het bestaande brede draagvlak hiermee wordt verspeeld.

De aantredende regering wil de kilometerheffing tussen nu en 2011 invoeren, eventueel gefaseerd. Peijs zelf mikte op 2012.

'Ik hoop dat het lukt. Hopelijk stellen ze het draagvlak niet in de waagschaal door het te snel te doen, of niet op de afgesproken manier', zegt de minister in een vraaggesprek met deze krant. 'Het komend kabinet hecht aan het maatschappelijk middenveld. Dat zullen ze in ere moeten houden.'

Peijs krijgt bijval van Paul Nouwes, voorzitter van de commissie Nouwen die de invoering onderzocht. Hij denkt dat het kabinet nauwelijks tijdwinst kan boeken.

Waterdicht

Het beprijzen van het wegverkeer moet volgens Peijs ook op praktisch niveau waterdicht werken. 'Je moet niet hebben dat op verjaardagsfeestjes wordt uitgewisseld hoe je met je kastje kunt knoeien', aldus de minister.

'Het moet ook technisch 100% werken. We nemen een enorm risico om zo'n groot deel van de schatkist los te laten, belasting die op de simpelste en goedkoopste manier wordt geïnd.' Peijs doelt op de belasting op personenwagens en de motorrijtuigenbelasting die wordt vervangen door de beprijzing.

'Het is een groot project met alle valkuilen van dien: het publiek-private contract, de aanbesteding, de samenwerking tussen de partijen op de langere termijn.' Peijs zegt al snel na haar aantreden te hebben ingezet op kilometerbeprijzing. 'De filetranen die nu worden geplengd, zijn vooral krokodillentranen. Vijf ministers vóór mij zijn over beprijzing uitgegleden.'

Andere dossiers

Kilometerbeprijzing kwam in haar nota Mobiliteit in 2005 voor, naar het model van de door haar ingestelde commissie-Nouwen: gedifferentieerd naar plaats, tijd en milieukenmerken, en per saldo voor de automobilist als groep lastenneutraal. Invoering zou vanaf 2012 moeten plaatsvinden.

Haar opvolger op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, zal ook andere dossiers verder moeten brengen. De oplossing voor de A6-A9-verbinding tussen Almere en Amsterdam kan na een besluit van het nieuwe kabinet binnen twee jaar worden gebouwd.

'Voor dit drukke deel van het land kunnen we binnen twee jaar timmeren', aldus Peijs. 'Het kan via de Spoedwet. Er is geen nieuwe doorsnijding van landschap, dus hoeft het niet via uitgebreide procedures.'

Bron: Financieel Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).