De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:43:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Regeeraccoord: Invoering kilometerheffing ontmoet kritiek

Datum: Fri 09 February 2007

De gefaseerde invoering van een kilometerheffing in de loop van de komende kabinetsperiode stuit op overwegend kritische reacties. Zowel de versnelde invoering als de verhoogde lasten schieten in het verkeerde keelgat bij belangenorganisaties van automobilisten en vervoerders.

BOVAG en RAI Vereniging hebben berekend dat kopers van nieuwe auto's onder het nieuwe kabinet gemiddeld 300 euro extra betalen aan wegenbelasting. "Het kabinet gaat de lasten voor nieuw verkochte auto's met 150 miljoen euro verzwaren", rekende een woordvoerder van RAI Vereniging voor. "Als je uit gaat van ongeveer 500.000 nieuw verkochte auto's per jaar, kom je gemiddeld uit op 300 euro aan meerkosten."

Ook de ANWB is ontevreden over een versnelde invoering van de kilometerheffing, de verhoging van de lasten voor de automobilist en de verhoging van de dieselaccijns. Volgens de belangenorganisatie was 2012 als invoeringsjaar voor de kilometerheffing al een ambitieus doel onder Balkenende III. "De totale rekening voor de automobilist wordt de komende periode weer hoger, zonder dat duidelijk is wat daar tegenover staat", stelt de ANWB.

Het kabinet krijgt ook een sneer wat betreft de ambities om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. "De 250 miljoen euro extra ten behoeve van infrastructuur is geen bedrag waar je veel van mag verwachten in termen van doorstroming."

Verder begrijpt de ANWB niet "wat het kabinet met een verhoging van de dieselaccijns beoogt". Zo wijst de organisatie erop dat dieselmotoren relatief weinig CO2 uitstoten, terwijl stikstofoxide en roet met bestaande technieken goed kunnen worden opgevangen. De ANWB pleit ervoor dat de overheid de invoering van deze technieken sterk stimuleert. Dat kan bijvoorbeeld door subsidies te geven aan automoblisten die een auto kopen met een schone dieselmotor.

De belangenorganisaties van vervoerders EVO en TLN hekelen eveneens het gebrek aan aandacht voor de infrastructuur. "Die is zwaar onvoldoende", zei voorzitter Mich van der Harst van TLN. "Het kabinet wil jaarlijks 50 miljoen euro extra investeren voor meer wegen. Dat bedrag is veel te laag als je kijkt naar de groei van de economie en het verkeer. Voor 50 miljoen euro leg je niet meer dan 5 kilometer snelweg aan." Volgens Van der Harst is een extra investering van 750 miljoen tot 1 miljard euro per jaar nodig.

EVO en TLN zijn verder sceptisch over de mogelijkheden om de kilometerheffing de komende vier jaar in te voeren. Van der Harst: "Ik zit in commissies die hierover praten en invoering voor 2012 is technisch niet haalbaar. Kennelijk beschikt het nieuwe kabinet over contacten met hogere machten."

Bron: Auto Motor & Techniek


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).