De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:28:04

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Heilige koe is melkkoe geworden / Autorijden wordt straks onbetaalbaar

Datum: Fri 09 February 2007

Van heilige koe tot melkkoe. Dat mag je van de 3494 deelnemers aan onze Stelling van de Dag wel zeggen over de auto. Want dankzij al die regels en plannen die vanuit Den Haag en Brussel voor de auto en de automobilist worden gelanceerd, wordt autorijden straks voor heel veel mensen onbetaalbaar, zo concludeert driekwart van hen. Toch is datzelfde percentage het wel eens met het principe: wie het meest rijdt en het meest vervuilt, moet het meest betalen.

Daarom vindt 69 procent het eerlijk om per kilometer te betalen voor de auto. Toch zegt slechts een derde dat de kilometerheffing zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. Evenveel mensen spreken zich uit tegen kilometerheffing, wanneer, waar en hoe dan ook. 15 procent denkt dat kilometerheffing onvermijdelijk is, maar dan toch liever laat dan vroeg. 12 procent maakt het niks uit.

"Ben voor kilometerheffing", verklaart een deelnemer, "maar voor de mensen die weinig rijden moet het dan ook een fors stuk goedkoper worden." Een tegenstander van betalen per kilometer vindt: "Kilometerheffing hoort enkel in de brandstofprijs en nergens anders. Big brother komt véél te dichtbij." Maar deze voorstander verklaart: "Ze zullen toch ergens geld vandaan moeten halen, dit lijkt een eerlijke manier."

Over de plannen van verzekeraars om premie te heffen naar gereden kilometers zijn de meningen verdeeld. 30 procent wil het beslist niet en vindt dat er ook een andere betaalwijze moet blijven. 28 procent vindt het een eng idee dat de verzekeraar via een zwarte doos in de auto kan volgen hoe en waar je rijdt. 22 procent maakt het niet uit en 18 procent legt zich erbij neer omdat men denkt dat deze vorm van betalen onvermijdelijk is. 41 procent denkt op deze wijze (veel) minder premie te hoeven betalen, een kwart verwacht dat het voor hem of haar (veel) duurder wordt. Voor eveneens een kwart maakt het waarschijnlijk niet uit. "Is het niet zo dat minder frequente autorijders meer brokken maken dan automobilisten die dagelijks op de weg zitten?" merkt deze lezer op.

De meeste deelnemers (47 procent) vinden het niet juist wanneer bij de premieheffing niet alleen de gereden kilometers, maar ook het tijdstip van rijden en het gebied waar men rijdt worden meegeteld. Zij willen liever een gemiddelde kilometerprijs voor iedereen. "Wie meer rijdt, betaalt al meer aan benzine; waar men rijdt, is dan belangrijk." 37 procent vindt het juist wel goed om locatie en tijdstip mee te rekenen. Dan krijgt iedereen de premie die bij zijn of haar rijgedrag past. Bovendien moeten dan niet alleen mensen die in de Randstad wonen meer betalen, maar ook de mensen die daar níét wonen maar wél rijden.

Dat een meekijkende verzekeraar de automobilist zou aanzetten tot veiliger en bewuster autorijden betwijfelt 53 procent. In grote meerderheid (70 procent) denkt men ook niet dat al die regels, plannen en voorstellen mensen ertoe brengen de auto te laten staan. Tenminste, niet totdat het echt onbetaalbaar wordt...

De plannen van het nieuwe kabinet om de bpm voor schone autos te verlagen en voor vervuilende autos te verhogen, krijgt steun van 56 procent. Iets minder bijval is er voor Brussel met zijn steeds strengere milieuregels: 51 procent heeft daar begrip voor, 46 procent niet. 53 procent denkt dat autos door al die strenge milieuregels straks niet alleen schoner worden, maar ook zuiniger in het benzineverbruik. Maar, zo vrezen veel lezers, dan zal de benzineprijs wel extra worden verhoogd.

Deze deelnemer zegt: "Ik wil best meebetalen aan een schoner milieu, maar dan wel dezelfde regels in heel Europa, en dezelfde benzineprijzen, bpm, wegenbelasting etc."

Bron: Telegraaf (abonnee gedeelte)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).