De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:12:35

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Waarom wil het nieuwe kabinet kilometerheffing invoeren?

Datum: Thu 08 February 2007

update

Ten eerste moet de BPM van de EU afgeschaft worden. Het gaat om 3,5 miljard per jaar aan Rijksinkomsten. De overheid kan of wil niet zonder dit geld, dus moet het op een andere manier geheven worden. De accijnsen kunnen niet omhoog, als Belgie en Duitsland dat weigeren. Door tanktoerisme loopt de overheid teveel inkomsten mis.

Dus komt er een nieuwe belasting: kilometerheffing.

Waar eerst alleen nieuwe autobezitters deze luxebelasting betaalden, betaalt straks ook de gewone man in zijn tweede hands Astra mee aan deze luxebelasting. Dat is namelijk eerlijker hebben de spindokters van Verkeer en Waterstaat bedacht. Right.

Daarvoor is een geweldige techniek bedacht. Er is een kastje ontwikkeld om op de meter nauwkeurig uw auto te kunnen traceren. Het kastje doet dit met behulp van GPS en Galileo-sattelieten. Een heel duur systeem om belasting te innen. Het syteem zelf kost alleen al 5,4 miljard Euro tussen 2012 en 2020. Alleen maar om de vaste lasten te kunnen afschaffen en het verbruik te kunnen belasten. Right.

Kilometerheffing werd toen bedacht om de files op te lossen. Dat is goed voor de economie. De kosten en de baten liggen echter beide zo rond de 600 miljoen per jaar, dus per saldo schiet je er niks mee op. Er zullen minder files staan, maar de files worden navenant duurder. Maar het is wel eerlijker, want de Motorrijtuigenbelasting wordt ook afgeschaft! Right.

Dan zit een gemiddelde automobilist straks tegen een benzineprijs aan te hikken van 2,65 Euro per liter! Invoeren van kilometerprijs komt overeen met bijna een verdubbeling van de benzineprijs, maar dan zonder tanktoerisme. Dat is beter voor het milieu. Right.

Op 8 februari 2007 kwam de aap uit de mouw. De verzekeraars zagen wel brood in dat kastje. De verzekeraars kunnen kijken of je s nachts rijdt, op gevaarlijke wegen, of heel lang achter elkaar. Daar kunnen zij hun polis op aanpassen. Er zal op basis van uw verkeersgegevens een risicoprofiel gemaakt worden en u bent dan goedkoper uit. Right. bron

Bij Justitie hebben ze ook niet stil gezeten, want die kwamen tot de conclusie dat snelheidscontroles op snelwegen weinig met verkeersveiligheid te maken hebben. Relatief gezien gebeuren op grote wegen de minste ongelukken. In de bebouwde kom, of s nachts op provinciale wegen gebeurde daar veel meer ongelukken, terwijl daar de minste snelheidscontroles zijn. bron

Daar hebben we nu een kastje voor. Permanente snelheidscontrole. Elke overschreiding van de maximumsneheid kan beboet worden. 100% pakkans, overal.

Het voordeel is, dat we voor eeuwig van al die drempels, onnodige rotondes en Beter Veilig-bloembakken verlost zullen worden. Dat scheelt een berg geld en veel verkeersslachtoffers. Niet dat u daar iets van merkt, want u zult u blauw betalen aan die fleurige enveloppen van het CJIB.

Parkeerbeheer en de Belastingdienst hebben hun plannen ongetwijfeld ook klaar hebben liggen, om hun software er op in te pluggen. Geen gedoe met parkeerkaartjes en leuker kunnen we het niet maken, .., zullen hun spindocters zeggen.

Het nadeel is dat u over de tarieven niks meer te zeggen hebt. Die zullen dus hoog zijn. Ze kunnen altijd blijven stijgen onder het mom van veiligheid, milieu, burgerplicht, oftewel het begrotingstekort. Tevens heeft u niks meer te zeggen over wie er allemaal van uw autoritjes afweet. Tsja, het is goed voor het collectief, maar slecht voor het individu. Ach, offer u maar op.

Of onderteken de petitie,

http://km-heffing.petities.nl

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).