De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:53:03

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Spitsheffing lost fileprobleem niet op

Datum: Wed 07 February 2007

Het fileprobleem wordt afgewenteld op lage inkomens

EINDHOVEN -- Spitsheffing is geen oplossing voor het fileprobleem. Invoering en heffing van kilometerprijs kost 675 miljoen per jaar. Spitsheffing beperkt de maatschappelijke schade van files met slechts 600 miljoen per jaar. Hierdoor betalen alle automobilisten in de spits meer dan dat zij er aan tijdswinst uithalen. De maatschappelijke schade van files wordt dus groter door spitsheffing. Architect Gijs Kaper concludeert dit uit recente onderzoeken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zelf. Kaper is bezig met een petitie tegen kilometerheffing. Bij voldoende handtekeningen hoopt hij er een burgerinitiatief van te maken.

Een andere conclusie van Kaper is dat de onvoorspelbaarheid van files door invoering van de heffing wordt vergroot. Meer mensen zullen buiten de spits gaan rijden, dus meer kans op files buiten de spits. Deze onvoorspelbaarheid kost vooral transportbedrijven veel geld.

Het fileprobleem is in de eerste plaats een bereikbaarheidsprobleem. De factoren tijd en geld bepalen het acceptabele bereikbaarheidsniveau voor iedere automobilist. De welvaart is gestegen, maar toch blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde reistijd per persoon per dag redelijk constant blijft.

Wanneer de factor geld vergroot wordt, krijgen spitsrijders met een laag inkomen een bereikbaarheidsprobleem. Dit is niet zichtbaar in files, maar is wel hetzelfde probleem. Zij zijn degenen die dichter bij hun werk moeten gaan wonen of naar ander werk moeten gaan omzien. Tweederde van de filerijders in de spits hebben geen alternatief.

Op www.km-heffing.petities.nl is een handtekeningenactie tegen kilometerheffing gestart op internet. De petitie loopt tot 15 april 2007.

Bron: Nieuwsbank


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).